Skip to main content

Karakterkrav fra 2021

Fra 2021 indfører SDU et karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser. Det betyder, at du skal have opnået et bestemt karaktergennemsnit på din adgangsgivende uddannelse, for at du kan søge optagelse i kvote 1.

Karakterkravet er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, og er opgivet på siderne om adgangskrav for hver enkelt uddannelse.

Vær opmærksom på, at der stadig kan ske ændringer – hold dig løbende opdateret på denne side.

Søg i kvote 2, hvis du ikke opfylder kravet

Hvis du ikke opfylder karakterkravet, har du stadig mulighed for at blive optaget. Du skal søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12 og deltage i SDU’s testbaserede optag. Dine resultater afgør, om du er kvalificeret til optagelse.

Når du søger optagelse i kvote 2, skal du stadig opfylde alle andre adgangskrav.

Ingen garanti for en studieplads

Karakterkravet er et minimumskrav, som du skal opfylde, for at din ansøgning om optagelse kan komme i betragtning i kvote 1. Men du er ikke garanteret en studieplads, fordi du opfylder karakterkravet. Derfor er det ofte en fordel at søge i kvote 2, også selvom du opfylder karakterkravet.

Pladserne i kvote 1 går nemlig til ansøgerne med de højeste karaktergennemsnit, indtil der ikke er flere kvote 1-pladser. På den måde opstår der en adgangskvotient. Adgangskvotienten på en uddannelse er det samme, som dét karaktergennemsnit den sidst optagne ansøger havde, da vedkommende blev optaget i kvote 1 sidste år .

Vi kender først adgangskvotienten for årets optagelse, når vi har modtaget alle ansøgninger og fordelt studiepladserne.

Har usædvanlige forhold påvirket dit gennemsnit negativt?

Du kan søge om dispensation, hvis usædvanlige forhold i din gymnasietid har betydet, at du ikke har fået så højt et gennemsnit, som du ellers kunne have fået.

Læs mere om muligheden for dispensation

Opfylder du karakterkravet?

Uanset om du opfylder karakterkravet eller ej, er det en god idé at søge i kvote 2.

Testbaseret optag i kvote 2