Karakterkrav

På en række uddannelser er der karakterkrav til enten eksamensgennemsnittet på din adgangsgivende eksamen eller i et eller flere specifikke fag.

Der kan være tale om karakterkrav i kvote 1 og kvote 2.

Hvis du ikke opfylder karakterkravet, kan du søge dispensation, hvis du kan dokumentere, at der foreligger usædvanlige forhold.

Til disse uddannelser skal du opfylde et karakterkrav, som en del af adgangskravene:

Vær opmærksom på, at karakterkravene er forskellige fra uddannelse til uddannelse.


Varsling af nye adgangskrav fra 2021

SDU indfører nye karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser fra 2021.

Læs mere om kravene, og hvad de betyder for dig.