Menu

Studieskift, overflytning og genindskrivning

Jeg vil gerne skifte uddannelse

Hvis du går på en uddannelse og nu ønsker at skifte til en anden uddannelse, så skal du som udgangspunkt søge om almindelig optagelse på uddannelsen – på samme måde, som da du startede på din nuværende uddannelse.

Der gælder dog særlige regler, hvis du skifter mellem uddannelser, der er fagligt beslægtede. Hvis du kan få merit for hele første studieår på den nye uddannelse, så skal du i stedet søge om et studieskift. Dette er oftest relevant, hvis du skifter mellem to uddannelse, hvor det første år er ens.

Inden du søger, er det en god idé at sammenligne din nuværende uddannelses opbygning med den nye uddannelse. Er du i tvivl, om du kan opnå merit for hele første studieår, så er det en god idé både at søge om almindelig optagelse og om studieskift – så optimerer du dine chancer.

Skift af linje/profil og tilvalg

Hvis du ønsker at skifte profil eller linje inden for samme uddannelse, så skal du søge dit studienævn om lov til at skifte.

Hvis du vil udskifte dit tilvalg/sidefag eller skifte fra en et- til to-faglig uddannelse eller omvendt, skal du søge senest tre uger efter start på den uddannelsesdel, du ønsker at skifte ud. Du skal sende din anmodning om skift til Optag via SPOC.

Hvis du ønsker at skifte efter de første tre uger, skal du i stedet sende en ansøgning til dit studienævn. I så fald vil skiftet først finde sted til næstkommende semesterstart, og generelt er det kun muligt at skifte, hvis skiftet ikke er studietidsforlængende. Det vil sige, at du skal kunne få merit for alle fag. Kun hvis der er usædvanlige forhold, der forhindrer dig i at fortsætte dit nuværende uddannelsesforløb, kan du få tilladelse til at skifte, selvom skiftet er studietidsforlængende.

Jeg har afbrudt min uddannelse - nu vil jeg gerne starte igen

Hvis du har afbrudt din uddannelse, kan du søge om at starte igen. Hvordan du skal søge, afhænger af, hvor meget af uddannelsen du allerede har bestået. 

Hvis du har bestået hele første år af uddannelsen, skal du søge om genindskrivning.

Hvis der er fag på første år, som du ikke har bestået, skal du søge om almindelig optagelse på uddannelsen - ligesom da du først startede. Hvis det er universitetet, der har udmeldt dig, kræver det en dispensation at blive optaget igen.

Jeg vil gerne skifte til SDU fra et andet universitet

Hvis du læser på et andet dansk universitet, men gerne vil fortsætte din uddannelse på SDU, så kan du enten søge om en overflytning eller om almindelig optagelse. Studerer du i udlandet, skal du altid søge almindelig optagelse, hvis du ønsker at skifte til SDU.

 Du skal søge om overflytning, hvis du forventer at kunne få merit for hele første år af uddannelsen. Vær opmærksom på, at din nuværende uddannelse ikke nødvendigvis har samme opbygning og indhold, som uddannelsen har på SDU. Af den grund kan du godt have bestået et helt studieår eller mere på din nuværende uddannelse, uden at du kan få merit for første studieår på SDU. Det er derfor en god idé først at læse lidt nærmere om den enkelte uddannelse og dens opbygning.

Hvis der er et eller flere fag på første studieår, som du ikke kan få merit for, så skal du søge om almindelig optagelse på uddannelsen - ligesom da du startede din nuværende uddannelse. Hvis du bliver optaget, så skal du efterfølgende søge om merit for dine beståede fag.

Er du i tvivl, om du kan få merit for første studieår, kan du både søge overflytning og almindelig optagelse - så optimerer du dine chancer.

Kontakt Optagelsen

Hvis du har problemer med at søge eller har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig i Studenterservice på Campus Odense, eller du kan ringe på 65 50 10 52. Du kan også skrive via kontaktformularen SPOC.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies