Kvote 1 og 2


Alle uddannelser på SDU har et begrænset antal studiepladser. Nogle af studiepladserne fordeles på baggrund af ansøgernes karaktergennemsnit. Andre fordeles på baggrund af en optagelsesprøve med en eller flere tests.

Kvote 1 – optagelse på baggrund af karakterer

I kvote 1 rangeres ansøgerne på baggrund af deres karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse. Pladserne går til ansøgerne med de højeste karaktergennemsnit, indtil der ikke er flere kvote 1-pladser, eller indtil alle er optaget.

Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit, der som minimum skulle til for at få en plads i kvote 1. Vi kender først adgangskvotienten for årets optagelse, når vi har fordelt studiepladserne. Du kan se sidste års adgangskvotienter, når du læser om de enkelte uddannelser.

Nogle uddannelser har et karakterkrav i kvote 1. Karakterkravet er et minimumskrav, som du skal opfylde, for at du kan søge en plads i kvote 1. Du er altså ikke garanteret en studieplads, fordi du opfylder karakterkravet. Hvis du ikke opfylder karakterkravet, skal du søge i kvote 2.

Ansøgningsfrist i kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Der gælder visse undtagelser – se nedenfor.

Kvote 2 – optagelse på baggrund af tests

På SDU rangeres ansøgerne i kvote 2 på baggrund en optagelsesprøve bestående af en eller flere tests. Pladserne går til de ansøgere, der klarer optagelsesprøven bedst.

Ved at søge i kvote 2 kommer du som udgangspunkt i betragtning til alle uddannelsens studiepladser. Når du søger i kvote 2, vurderer vi nemlig også, om du kan optages på baggrund af dit karaktergennemsnit i kvote 1. Man kan derfor sige, at du maksimerer dine chancer for at blive optaget. Det er især en god idé at søge i kvote 2, hvis du ikke føler dig helt sikker på, at dig gennemsnit er højt nok til en plads i kvote 1.

Ansøgningsfrist i kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs om testbaseret optag i kvote 2

Det kan være et krav, at du søger inden 15. marts kl. 12.00

I enkelte tilfælde er det et krav, at du søger om optagelse inden 15. marts kl. 12, selvom du er kvalificeret til en studieplads i kvote 1. I disse tilfælde afgør du selv, om du vil deltage i optagelsesprøven i kvote 2.

Du skal søge inden 15. marts, hvis du:
  • Har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, også IB.
  • Søger en dispensation.
  • Søger ind på samme uddannelse, som du tidligere har gået på, eller som du allerede læser på et andet universitet - læs mere om 'genoptagelse'.

I andre tilfælde er det et krav, at du søger om optagelse inden 15. marts kl. 12 og deltager i uddannelsens optagelsesprøve. Det skyldes, at du kun kan få en plads i kvote 2.

Du skal søge senest 15. marts og deltage i optagelsesprøven, hvis du:
  • Ikke har en adgangsgivende eksamen og søger optagelse på andet grundlag.
  • Søger ind på baggrund af et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.
  • Ikke opfylder karakterkravet i kvote 1 på en uddannelse med karakterkrav.
Gode råd til dit studievalg

Vi har samlet en guide med gode råd. De er gode at have med i dine overvejelser, når du vælger studie.

Bliv klar til dit studievalg