Menu

Kvote 1 og 2

Hvis du søger i kvote 1, vurderes du på grundlag af dit karaktergennemsnit på din første adgangsgivende eksamen.

Kvote 2 er for dig der vil vurderes på andre kvalifikationer end dit eksamensgennemsnit. Her kommer du igennem et optagelsesforløb, der afprøver dine studiekompetencer. På de fleste uddannelser vil du også møde fagspecifikke tests, hvor din viden, dine personlige færdigheder og din motivation for valg af studie bringes i spil.

Hvis du søger i kvote 2, og du opfylder kravene, bliver du også vurderet i kvote 1.

 

Kvote 1

Hvornår kan du søge om optagelse i kvote 1

 • Søg fra 1. februar
 • Ansøgningsfrist 5. juli kl. 12:00

Hvordan bliver din ansøgning vurderet

 • Udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra din adgangsgivende eksamen
 • Er der flere ansøgere til en uddannelse, end der er plads til, optages dem med de højeste eksamensgennemsnit
 • Du skal opfylde alle adgangskrav til uddannelsen, du søger ind på

Hvad er adgangskvotienten

Adgangskvotienten er det laveste eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen, som en ansøger fik tilbudt en studieplads på baggrund af.

Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme adgangskvotient

Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme adgangskvotient, sker udvælgelsen ved lodtrækning, der foretages af Den Koordinerede Tilmelding, medmindre universitetet på forhånd har garanteret optagelse med en bestemt kvotient eller givet tilsagn om senere optagelse med en bestemt kvotient.

Bonusberegning (hurtigstartsbonus med 1,08)

Hvis du søger ind på en uddannelse senest 2 år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen, får du justeret dit eksamensgennemsnit opad, ved at vi ganger dit eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger i kvote 1.

Hvis du skal have justeret dit gennemsnit i 2018, skal du altså være student fra 2016, 2017 eller 2018.

Er du student fra 2015 eller tidligere, kan du søge dispensation fra denne regel, hvis du er blevet forhindret i at søge ind.

Klar til at søge ind i kvote 1?

Få svar på hvad din ansøgning skal indeholde, og om der er noget, du skal være særligt opmærksom på, når du søger ind på SDU.

Kvote 2

Hvornår kan du søge om optagelse i kvote 2

 • Søg fra 1. februar
 • Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12:00

Bemærk, når du søger i kvote 2, bliver din ansøgning også vurderet i kvote 1, hvis du har en adgangsgivende eksamen. Du får derfor to chancer for at blive optaget. Opfylder du adgangskvotienten, bliver du optaget via kvote 1, selvom du søger i kvote 2.

Du skal søge i kvote 2, hvis du…

 • vil vurderes på andre kvalifikationer end dit eksamensgennemsnit
 • planlægger at søge ind på en uddannelse, hvor der traditionelt opstår et højt gennemsnit, og du ikke er sikker på om dit gennemsnit er højt nok til at blive optaget via kvote 1
 • ikke har en adgangsgivende eksamen, men opfylder alternative adgangskrav til den uddannelse, du vil søge ind på. Se særlig tilladelse
 • Søger gennem særordning for grønlændere
 • har et adgangskursus til ingeniøruddannelserne og søger ind på en ingeniøruddannelse
 • har en udenlandsk adgangsgivende eksamen
 • vil søge ind på en uddannelse, der har en adgangsprøve som adgangskrav. Det er fx bacheloruddannelserne på Naturvidenskab, der har et karakterkrav
 • vil søge ind på bacheloruddannelsen i journalistik

Optagelsesprøver i kvote 2

Når du søger ind via kvote 2, kan du blive vurderet på flere måder.

uniTEST

De fleste uddannelser på SDU tester din generelle studieegnethed, når du søger i kvote 2. Derfor skal de fleste ansøgere i kvote 2 starte med at gå til den såkaldte uniTEST (multiple choice test).

Uanset hvor mange af SDU´s uddannelser du søger ind på, skal du kun tage uniTEST én gang. Du finder mere information om uniTEST og eksempler på spørgsmålstyper på siden testbaseret optag i kvote 2.

På nogle uddannelser skal du som led i kvote 2 også til nogle særlige tests eller samtaler.

Særlige tests på den enkelte uddannelse

Du kan blive vurderet på en række kriterier, som er specifikke for den enkelte uddannelse.

Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig om, hvad optagelsesprøven består af, til netop den uddannelse du vil søge ind på.

Hver uddannelse har et afsnit, der hedder ”Adgangskrav”, hvor du kan se, hvad ”Optagelsesprøven i kvote 2” består af.

Uddannelserne kan fx have krav om, at du skal:

 • deltage i en samtale
 • deltage i en fagspecifik test
 • skrive en motiveret ansøgning
 • have et bestemt karaktergennemsnit i udvalgte fag
Kvote 3

I kvote 3 behandles ansøgere med en adgangsgivende eksamen udenfor EU/EØS og som ikke allerede er bosiddende i Danmark.

Læs mere om kvote 3 på den engelske udgave af siden.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies