Kvote 1 og 2

Hvis du søger i kvote 1, vurderes du på grundlag af dit karaktergennemsnit på din første adgangsgivende eksamen.

Kvote 2 er for dig der vil vurderes på andre kvalifikationer end dit eksamensgennemsnit. Her kommer du igennem et optagelsesforløb, der afprøver dine studiekompetencer. På de fleste uddannelser vil du også møde fagspecifikke tests, hvor din viden, dine personlige færdigheder og din motivation for valg af studie bringes i spil.

Hvis du søger i kvote 2, og du opfylder kravene, bliver du også vurderet i kvote 1.

Hurtigstartsbonus er afskaffet

Men i forhold til SU kan det stadig betale sig, at du starter på den første videregående uddannelse senest 2 år efter, du er blevet student.
Du kan læse mere og finde vejledning på www.su.dk

 


 

Kvote 1

For at søge kvote 1 skal du opfylde kravet om en adgangsgivende eksamen samt de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse.

Det er dit karaktergennemsnit på din første adgangsgivende eksamen, som du bliver vurderet på. Er der flere ansøgere til en uddannelse, end der er plads til, optages de ansøgere med de højeste karaktergennemsnit, indtil der ikke er plads til flere.

Hvornår kan du søge om optagelse i kvote 1

  • Søg fra den 1. februar
  • Ansøgningsfrist 5. juli kl. 12

Du får svar på din ansøgning om optagelse 28. juli.

Søger du en dispensation eller søger du genoptagelse på samme uddannelse, som du tidligere har været optaget på, er du være opmærksom på, at ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12, selvom du søger om optagelse i kvote 1.

Hvad er adgangskvotienten

Den sidst optagne ansøgers karaktergennemsnit, er adgangskvotienten, og den er først kendt, når hele optagelsen er afsluttet 28. juli.
Adgangskvotienten er derfor det laveste gennemsnit ved det seneste optag og må ikke forveksles med et adgangskrav eller en garanti for at du kan optages, selvom dit gennemsnit er højere end sidste års adgangskvotient.

Kvote 2

Kvote 2 er for dig, der vil vurderes på andre kvalifikationer end dit eksamensgennemsnit. I det testbaserede optag i kvote 2 på SDU kommer du igennem et optagelsesforløb, der afprøver dine studiekompetencer. På alle uddannelser vil du også møde fagspecifikke tests, hvor din viden, dine personlige færdigheder og din motivation for valg af studie bringes i spil.

Søger du optag i kvote 2, skal du - som ansøgere i kvote 1 - opfylde kravet om en adgangsgivende eksamen samt opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse.

Hvornår kan du søge om optagelse i kvote 2

  • Søg fra 1. februar
  • Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12:00

15. marts er også ansøgningsfristen, hvis du søger om genoptagelse på en uddannelse, du tidligere har været optaget på eller hvis du søger om en dispensation – uanset om du søger om optagelse i kvote 2 eller kvote 1.

Du får svar på din ansøgning om optagelse 28. juli.

Når du søger i kvote 2, bliver din ansøgning også vurderet i kvote 1, hvis du har en adgangsgivende eksamen. Du får derfor to chancer for at blive optaget. Opfylder du adgangskvotienten, bliver du optaget via kvote 1, selvom du søger i kvote 2.

Du skal søge i kvote 2, hvis du…

Gode råd til dit studievalg

Vi har samlet en guide med gode råd. De er gode at have med i dine overvejelser, når du vælger studie.

Bliv klar til dit studievalg