Skip to main content

Du kan supplere, hvis du ikke opfylder adgangskravene

Du kan supplere, uanset om du søger i kvote 1 eller i kvote 2. Det betyder, at du sagtens kan deltage i optagelsesprøverne i kvote 2, selv om du ikke er tilmeldt eller har afsluttet supplering.  

Når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk, skal du angive, hvilket fag og niveau du supplerer, og om du afslutter før eller efter 5. juli. Du behøver ikke dokumentere din tilmelding til suppleringsfaget.  
 
Vær opmærksom på, at du ikke kan forbedre gennemsnittet i din adgangsgivende eksamen ved at supplere.

Vigtige datoer 

  • Supplerer du før 5. juli, skal du sørge for, at dit eksamensbevis er uploadet til din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.  
  • Hvis du supplerer efter 5. juli (sommersupplerer), skal du blot markere dette i din ansøgning på optagelse.dk.

Hvis du sommersupplerer og får tilbudt en studieplads, vil din optagelse være betinget af, at du består din supplering senest 31. august. Denne dato er også sidste frist for at uploade dit bevis på Optag SDU.

Hvis du afslutter hf, hhx, htx, stx eller eux efter 1. maj 2022, skal du være opmærksom på, at dit karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen kan blive lavere, efter du har suppleret.

Den karakter du får i den gymnasiale supplering, kommer nemlig til at indgå i dit samlede karaktergennemsnit, hvis karakteren for suppleringsfaget trækker dit gennemsnit ned. Du kan altså ikke forbedre dit gennemsnit ved at supplere.

Dit karaktergennemsnit nedjusteres

Når vi får dit eksamensresultat efter supplering, genberegnes dit karaktergennemsnit, og hvis det bliver lavere end dit tidligere karaktergennemsnit, vil det være det nye, der gælder.

Dit karaktergennemsnit bliver kun nedjusteret på den eller de uddannelser, hvor dit suppleringsfag er et specifikt adgangskrav og gælder kun de uddannelser, du søger om optagelse på i kvote 1.

Nedjustering påvirker ikke karakterkravet

På de uddannelser hvor der er karakterkrav i kvote 1, går vi ud fra dit originale karaktergennemsnit på dit eksamensbevis fra din gymnasiale eksamen. Nedjusteringen har kun indflydelse på dit karaktergennemsnit i forhold til adgangskvotienten.

Hvis dit karaktergennemsnit bliver lavere end adgangskvotienten

Du mister din studieplads, hvis dit nedjusterede karaktergennemsnit bliver lavere end den adgangskvotient der opstår på den uddannelse, du har søgt ind på. Det gælder også, selv om du først får dit eksamensresultat efter sommersupplering lige omkring studiestart den 1. september.

Særligt for Medicin, Klinisk biomekanik og Psykologi

Hvis du supplerer til disse uddannelser efter 5. juli, kan du kun supplere ét niveau på et enkelt fag. Mangler du yderligere fag eller fagniveauer, skal disse være afsluttet senest 5. juli.  
 
Du kan dog supplere med flere fag, hvis du søger optagelse med vinterstart. Dette er muligt på Klinisk biomekanik og på Medicin med kandidatuddannelse i Odense. Ved vinterstart skal du sende bevis for bestået supplering senest 31. januar på optag@sdu.dk.

Error while rendering view [Renderings].

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 20.09.2021