Du kan supplere, hvis du ikke opfylder adgangskravene

Du kan supplere, uanset om du søger i kvote 1 eller i kvote 2. Dvs. at du sagtens kan deltage i optagelsesprøverne i kvote 2, selv om du ikke er tilmeldt eller har afsluttet supplering.  
Når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk, skal du angive, hvilket fag og niveau du supplerer, og om du afslutter før eller efter 5. juli. Du behøver ikke dokumentere din tilmelding til suppleringsfaget.  
 
Vær opmærksom på, at du ikke kan forbedre gennemsnittet i din adgangsgivende eksamen ved at supplere.
 
Supplerer du før 5. juli skal du sørge for, at dit eksamensbevis er uploadet til din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.  
 
Hvis du supplerer efter 5. juli (sommersupplerer) skal du blot markere dette i din ansøgning på optagelse.dk.
Hvis du sommersupplerer og får tilbudt en studieplads, vil din optagelse være betinget af, at du består din supplering senest 31. august. Denne dato er også sidste frist for at uploade dit bevis på Optag SDU.

 

Særligt for Medicin, Klinisk biomekanik og Psykologi

Hvis du supplerer til disse uddannelser efter 5. juli, kan du kun supplere ét niveau på et enkelt fag. Mangler du yderligere fag eller fagniveauer, skal disse være afsluttet senest 5. juli.  
 
På Medicin og Klinisk biomekanik kan du dog supplere med flere fag efter 5. juli, hvis du søger om vinterstart med studiestart 1. februar.  
Eksamensbevis for bestået supplering skal i så fald sendes til SDU på optag@sdu.dk senest 31. januar.

 

Hvordan tilmelder du dig suppleringsfag

Vi anbefaler, at du følger og består gymnasiale suppleringskurser eller HF-enkeltfagskurser. 

Du kan se fagudbud og kursuslængde samt læse om ansøgning og økonomi på ug.dk eller vuc.dk.

Særligt for Meritforløbet på Erhvervsøkonomi - HA

Søger du ind på Meritforløbet på Erhvervsøkonomi - HA, og har du brug for at supplere, skal du huske at gøre opmærksom på din supplering, når du sender din ansøgning via ansøgningsportalen DANS.

Hvis du supplerer før 5. juli, skal du uploade dit eksamensbevis til SDU på Optag SDU senest 5. juli, og supplerer du efter 5. juli er fristen den 31. august.

Supplerer du for at opfylde et karakterkrav?

Supplerer du for at opfylde en uddannelses karakterkrav i en fagkombination, skal du afslutte fagene inden 5. juli.

Eksamensbeviset uploades til din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.

Kompetencevurdering og dispensation fra adgangskrav

Kompetencevurdering

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede fag og niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).  
En kompetencevurdering kan dog ikke bruges til de fag, hvor du skal opfylde et karakterkrav.
 

Dispensation

Alternativt kan du søge om dispensation fra adgangskravet, hvis du på anden vis har fået kvalifikationer, der svarer til adgangskravet.  
Læs mere om muligheden for dispensation her.