Skip to main content

Hvordan ansøger jeg om optagelse?

Læs mere om adgangskrav og ansøgning.

Hvad koster det at tage kursuspakken?

Prisen er 850 kr. pr. ECTS-point. Du betaler for et semester ad gangen og er altid kun økonomisk forpligtet i forhold til det eller de kurser, du har tilmeldt dig i et semester.

Læs mere om deltagerbetaling for efter- og videreuddannelse på SDU.

Hvordan er undervisningen organiseret?

For kurser med minimum 20 deltager opretter SDU særlige undervisningsforløb, der tager hensyn til, at du er gymnasielærer. Undervisningen vil være organiseret i blokke med forholdsvis få fremmødedage.

For kurser med mindre end 20 deltagere henvises du til at følge de normale undervisningshold for fuldtidsstuderende, hvor der kan være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet fra kl. 8-18, og hvor undervisningstidspunkterne kan variere fra uge til uge.

Information om undervisningens placering i forårssemestret, herunder eventuel oprettelse af særlige undervisningsforløb for gymnasielærere, bliver sendt ud til alle tilmeldte deltagere 1. december.

Derudover skal kurserne tages i en bestemt rækkefølge. Uagtet kursuspakken til at opnå faglige kompetence i Bioteknologi er der dog altid mulighed for at opgradere for at opnå faglig kompetence inden for Kemi og Bioteknologi på SDU.