Skip to main content

Opfølgning på arbejdet med uddannelseskvalitet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet følger op på arbejdet med uddannelseskvalitet først og fremmest gennem uddannelsesberetningerne.

Fakultetet gennemfører i løbet af året en lang række undersøgelser og evalueringer, som indgår i studienævnenes arbejde med uddannelserne.

  • Studiestartsundersøgelse: Efter hver studiestart gennemfører fakultetet sin egen studiestartsundersøgelse. Formålet er at få input til forbedringer af den næstfølgende studiestart.
  • Undervisningsevaluering: Mod slutningen af hvert semester evaluereres alle fagelementer. Dette er undervisnings-fag, fag primært med vejledning (fx projektorienterede forløb, praktik, virksomhedsprojekter o.l.), bachelorprojekter og specialer. Formålet er at få input fra studerende til udvikling af forløbene.
  • Studenterevaluering af hele uddannelser: Studerende, der er ved at færdiggøre en bachelor- eller kandidatuddannelse bliver bedt om at evaluering deres samlede uddannelsesforløb. Formålet med evalueringen er at følge op på, om de studerende oplever, at uddannelserne har det rette niveau samt et fagligt indhold og en pædagogisk kvalitet, som støtter deres læring og opnåelse af uddannelsens mål. Evalueringen skal give vigtig viden om blandt andet undervisningen generelt, læringsmulighederne, eksamener, feedback, sammenhængen i uddannelsesforløbet, kompetenceprofilen og den generelle tilfredshed.
  • Evaluering af hele uddannelser med inddragelse af eksterne eksperter: Senest hvert 6. år skal uddannelser evalueres med inddragelse af et eksternt panel bestående af op til flere kernefaglige eksperter og eksempelvis aftagere. Inddragelse af et eksternt panel skal bidrage til den videre udvikling af uddannelsernes mål, faglige indhold og tilrettelæggelse, give nye vinkler og ideer i forhold til uddannelsen samt udfordre og bidrage til en løbende refleksion blandt uddannelsens ledelse og undervisere.
  • Dimittendundersøgelser: Hvert tredje år gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt tre årgange af dimittender for alle fakultets heltidsuddannelser. Formålet er at få tidligere studerendes feedback fra deres aktuelle position på eller uden for arbejdsmarkedet, herunder i hvilken grad de erhvervede kompetencer har vist sig anvendelige på arbejdsmarkedet.

Sidst opdateret: 19.07.2022