Skip to main content
Forskningsenhed for Ortopædkirurgi

Ph.d.-projekter

Aktuelle ph.d.-projekter

Susanne Boel: Shared decision-making facilitated by a decision aid - a clinical innovation study regarding the post-operative rehabilitation approach after a distal radius fracture
Vejledere: *Alice Ørts, Anders Vinther, Marcus Landgren, Hanne Kaae Kristensen
Projektbeskrivelse

Oddrún DanielsenDischarge on day of surgery after hip and knee arthroplasty in Denmark
Vejledere: *Martin Lindberg-Larsen, Claus Varnum, Kirill Gromov
Projektbeskrivelse

Lærke Hartvig von Wildenradt Krarup: The future of weight bearing standing frames
Vejledere: *Anders Holsgaard Larsen, Charlotte Pawlowski, Helle Mätzke Rasmussen, Rasmus Theilmann
Projektbeskrivelse

Stefan Kastalag Risager:  Periprosthetic fractures of the knee
Vejledere: *Martin Lindberg-Larsen, Bjarke Viberg, Charlotte Abrahamsen, Anders Odgaard
Projektbeskrivelse

Anna Trier Heiberg Brix:  Major lower extremity amputations: Epidemiology, outcome and potential for improvement.
Vejledere: *Martin Lindberg-Larsen, Tine Nymark, Hagen Schmal, Katrine Hass Rubin
Projektbeskrivelse

Morten Pedersen: Bodyweight-unloading robot for improving motor function disorders in adolescent and young adults with cerebral palsy – a study on feasibility and proof of concept
Vejledere: *Anders Holsgaard Larsen, Per Aagaard, Gitte Rasmussen, Anders Stengaard Sørensen
Projektbeskrivelse

Luke Beagan: The antibacterial and immunomodulatory effects of Fucoidan and vancomycin implant coatings - in small and large animal models of prosthetic joint infection.
Vejledere: *Ming Ding, Søren Overgaard, Henrik Elvang Jensen, Michael Kemp, Louise Kruse Jensen
Projektbeskrivelse - afventer

Laureen Marsault: Enchanced bone regeneration and implant fixation by targeted delivery of systemic or local Zoledronic acid to hydroxyapatite - In healthy and osteoporotic sheep models.
Vejledere: Ming Ding, Magnus Tägil
Projektbeskrivelse


Afsluttede ph.d.-projekter

2023: 

Christina Esmann Fonvig: Predictors of physical activity levels in children and adolescents with cerebral palsy – a clinical cohort study
Vejledere: *Anders Holsgaard Larsen, Jens Troelsen
Projektbeskrivelse

Kristine Bollerup Arndt: Revisions of knee arthroplasties due to pain; survivorship, use of analgesics, patient reported outcome and validation of the indication.
Vejledere: *Martin Lindberg-Larsen, Henrik Morville Schrøder, Anders Troelsen
Projektbeskrivelse

2022:

Julie Ladeby Erichsen: Behandling af distale intra-artikulære tibiafrakturer: intern versus ekstern fiksation.
Vejledere:*Lonnie Froberg, Bjarke Løvbjerg Viberg, Frank Damborg, Carsten Jensen

2021:

Minh Pham: Inhibition of inflammation for prevention of posttraumatic osteoarthritis after acute intraarticular fractures.
Vejledere: *Hagen Schmal, Søren Overgaard, Lonnie Froberg
Projektbeskrivelse

Bo Bregenhof:  Can targeted exercise improve knee strength in patients with persisting hamstring deficiency following ACL-reconstruction? – a randomized controlled trial" (RATE).
Vejledere: *Anders Holsgaard Larsen, Nis Nissen, Per Aagaard, Uffe Jørgensen 

2020:

Kristian Kjærgaard:"Measuring longevity of total hip replacements with vitamin E-doped liner"

Vejledere: *Ming Ding, Søren Overgaard, Charles R. Bragdon

Anders Falk Brekke: The relationship between anterior pelvic tilt and functional acetabular retroversion in patients with symptomatic anterior femoroacetabular impingement.
Vejledere:*Anders Holsgaard Larsen, Søren Overgaard

Lars Lykke Hermansen: Hip dislocation after primary Total Hip Arthroplasty– Incidence & patient reported outcome.
Vejledere: *Søren Overgaard, Bjarke Løvbjerg Viberg, Lars Tambour Hansen

Chris Halling Dreyer:  Enhance bone regeneration and implant fixation by novel substitute with combined angiogenic and osteogenic factors in animal models.
Vejledere: *Ming Ding, Søren Overgaard, Lin Qin, Niklas Rye Jørgensen
Projektbeskrivelse

2019:

Alexander Dastrup : Tranexamic acid, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and statins, and the risk of major cardiovascular events and death following total hip replacement surgery. A population based study from the Danish Hip Arthroplasty Register.
Vejledere: *Jens-Erik Varmarken, Søren Overgaard & Jesper Hallas

Frederik Borup: Severely injured patients  -  Classifications of severity and patient-reported outcome.
Vejledere: *Jens Lauritsen, Morten Schultz Larsen, Birgitte Nørgaard

2018:

Charlotte Myhre Jensen: Anvendelse af telemedicinsk løsning til at kvalificere behandlingsforløbet for patienter med osteoporotisk hoftefraktur.
Vejledere: *Jane Clemensen, Søren Overgaard

Alice Ørts Identificering af ”oplevelse af sammenhæng” og klientcentrering som indikatorer for effekt af en aktivitetsbaseret ergoterapeutisk genoptræning til patienter med håndrelaterede skader.
Vejledere: *Hans Tromborg, Hanne Kaae Kristensen, Ragnhild Cederlund & Henrik Hein Lauridsen 

Michael Kjær Jacobsen: Den kliniske effekt af i-FACTOR® versus allograft ved non-instrumenteret posterolateral spondylodeseoperation hos ældre med spinalstenose på baggrund af degenerativ spondylolistese IVANOS-studiet. Et randomiseret, prospektivt, triple-blindet klinisk mono-center studie.
Vejledere: *Mikkel Andersen, Søren Overgaard & Thomas Skjødt

Helle Mätzke Rasmussen: Effects of multidiciplinary healthcare directed at impairments identified by clinical gait analysis in children with ceberal palsy
Vejledere: *Anders Holsgaard Larsen, Søren Overgaard & Niels Wisbech Pedersen
Projektbeskrivelse

Christen Ravn: On the diagnosis of prosthetic joint infections in the hip and knee.
Vejledere: *Søren Overgaard, Michael Kemp & Per Kjærsgaard-Andersen
Projektbeskrivelse

Martin Schou: Adverse effects of pseudotumor in MOM articulations.
Vejledere: *Søren Overgaard, Jens-Erik Varmarken og Jeanette Penny

René Lindholm Cordtz: Medical treatment of rheumatoid arthritis and the risk of arthroplasty-related complications.
Vejledere: *Lene Dreyer, Søren Overgaard, Anders Odgaard, Lars Erik Kristensen

Steen Harsted: Motor skills and musculoskeletal disorders among pre-school children.
Vejledere: *Henrik Hein Lauridsen, Anders Holsgaard Larsen, Lise Hestbæk

2017:

Bo Mussmann: Dual Energy CT i cementeret versus ucementeret kop ved total hoftealloplastik. Et ex vivo studie med fokus på måling af BMD, billedkvalitet og stråledosis
Vejledere: *Poul Erik Andersen, Trine Torfing, Søren Overgaard
Projektbeskrivelse

Søren Glud Skousgaard: "Symptomatic osteoarthritis of the hip or knee: The significance of genetic and environmental factors. A nationwide population based study in Danish twins".
Vejledere: *Søren Overgaard, Axel Skytthe og  Lars Brandt

Anders Høj: A systematic review on radiographic clavicle length measurement
Vejledere: *Lars Henrik Frich, Søren Overgaard, Ole Maagaard Christensen

Anna Hobolth Østerlund: Forbigående risikofaktores betydning for arbejdsulykker i risiko-brancher - en case-crossover af skadestuebehandlede ekstremitetsskader.
Vejledere: *Jens Lauritsen, Flemming Lander og Pete Kines
Projektbeskrivelse

2016:

Brian Clausen: Neuromuscular exercise as treatment for knee osteoarthritis in middelaged patients.
Vejleder: *Ewa Roos & Anders Holsgaard Larsen
Projektbeskrivelse 

Thomas Deleuran: Cirrose og elektiv hofte- og knæalloplastik - risikofaktorer for komplikationer og mortalitet.
Vejledere: *Peter Jepsen, Søren Overgaard og Hendrik Vilstrup 

Tonny Jæger Pedersen: Funktionsevnemåling i tværsektorielle genoptræningsforløb for ældre med hoftenære brud
Vejledere: *Jens Lauritsen, Hanne Kaae Kristensen
Projektbeskrivelse 

Per Hviid Gundtoft: Incidens og prognose for revision af total hoftealloplastik pga. dyb infektion.
Vejledere: *Søren Overgaard, Alma Pedersen, Per Kjærsgaard-Andersen

Signe Rosenlund : Surgical Approach in osteoarthritis patients with primary total hip arthroplasty. The effect on pain, early physical function. Patient reported outcome measures, gait and muscle weakness - A randomized Clinical Trial
Vejledere: *Søren Overgaard, Anders Holsgaard Larsen, Carsten Jensen & Leif Broeng
Projektbeskrivelse

Vikram Vinod Shanbhogue: HR-pQCT - A window into Bone Health in Diabetes beyond BMD
Vejledere: *Kim Brixen, Ming Ding, Ellen-Margrethe Hauge, Jan Erik Henriksen

Claus Varnum: Ceramic-on-Ceramic Bearings in Total Hip Arthroplasty. Revision Causes, Quality of Life and Frequency of Noises.
Vejledere: *Søren Overgaard, Per Kjærsgaard-Andersen og Alma B. Pedersen
Projektbeskrivelse

2015:

Emil Jesper Hansen: Prospektivt, randomiseret studie til sammenligning af perkutan vertebroplastik overfor - periost infiltration af lidocain - som smertelindrende behandling af osteoporotiske brud i bryst- og lænderyg.
Vejledere: *Mikkel Andersen & Rikke Rousing 

Benjamin Schnack Rasmussen: A telemedical approach to patients with diabetes
Vejledere: *Knud Bonnet Yderstræde & Johnny Frøkjær

Vilhelm Engell: Idiopatisk klumpfod. En undersøgelse af arvelighed og livskvalitet med baggrund i en tvillingekohorte samt kliniske, funktionelle og radiologiske prædiktorer ved Ponseti-behandling.
Vejledere: *Søren Overgaard, Niels Wisbech Pedersen og Kirsten Ohm Kyvik

Christina Møller Andreasen: Cellular respons of glucocorticoid steroid induced osteoporosis in sheep and assessment of bone implant fixation.
Vejledere: *Søren Overgaard, Ming Ding & Thomas Levin 
Projektbeskrivelse

Andreas Hermann: Postoperativt forløb hos knæ- og hoftealloplastik patienter vurderet med DEXA-skanning og funktionstets
Vejledere: *Søren Overgaard, Anders Holsgaard, Steen Mejdahl og Bo Zerahn

2014:

Aksel Paulsen: Validation of patient reported outcome in total hip arthroplasty. A longitudinal study of 6000 patients from the Danish Hip Arthroplasty Registry. Se abstract
Vejledere: *Søren Overgaard, Ewa Roos & Alma Pedersen
Projektbeskrivelse

David Høyrup Christiansen: Rehabilitation after shoulder surgery: the effectiveness of physiotherapy with graded exercises in working population.
Vejleder: *Poul Frost, Deborah Falla, Susanne Wulff Svendsen & Lars Henrik Frich  

2013:

Birgitte Schmidt Astrup: Retsmedicinske aspekter ved undersøgelsen af voldtægtsofre på Fyn.
Vejledere: *Jørgen Lange Thomsen, Pernille Ravn & Jens Lauritsen

Randi Bilberg: Patienters angst og bekymring, som prædiktive faktorer for den oplevede kvalitet og effekt af behandling – et follow up studie. se abstract
Vejledere: *Lektor, ph.d. Kirsten Kaya Roessler – Institut for Idræt og biomekanik, MD, Professor Søren Overgaard, Cand.cur., ph.d. stud. Birgitte Nørgaard
Projektbeskrivelse

Bjarke Viberg: Treatment of displaced femoral neck fracture. Prediction of failure by clinical, radiographic and densitometric parameters.
Vejledere: Ole Ovesen, Søren Overgaard og Jens Lauritsen.

Allan Villadsen: Preoperative exercise of patients undergoing total hip or knee arthroplasty - A controlled and randomized study.
Vejledere: *Ewa Roos, Søren Overgaard og Anders Holsgaard

Kariatta Koroma: Construction of bioreactor activated hybrid graft material for spinal fusion using bone marrow cells – studies in vitro and in sheep.
Vejledere: *Søren Overgaard, Ming Ding og Stig Jespersen

Hassan Babiker: Effekt af mesenchymale stemceller og kalcium fosfat knoglesubstitut på fiksation af knogle implantater. In-vito eksperimentelle studier med mekanisk testning og histologisk analyse. Se abstract
Vejledere: *Søren Overgaard og Ming Ding.

2012:

Jeannette Østergaard Penny: Metal-metal hoftealloplastik (ASR (Artificial Surface Replacement)) versus standard total hipalloplasty. A prospective study. Se abstract
Vejledere: *Søren Overgaard, Ole Ovesen og Jens-Erik Varmarken
Artikel: Serum Chromium Levels Sampled With Steel Needle Versus Plastic IV Cannula. Does Method Matter?
Artikel: Bone mineral density of the femoral neck in resurfacing hip arthroplasty

Erik Poulsen: Diagnostik og Manuel Behandling af Hofteledsartrose. Se abstract
Vejledere: *Professor Jan Hartvigsen, Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik, SDU, Seniorforsker Henrik Wulff, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Odense & Professor Søren Overgaard.

2011:

Carsten Jensen: 3D gait analysis and neuromuscular function after primary total hip replacement.
Vejledere: *Søren Overgaard, Per Aagaard og Niels Wisbech Pedersen.

Susan Snoek Henriksen: Optimizing fixation of bone implants with synthetic bone marrow stromale cells. In vivo experimental studies, tested mechanically and histologically.
Vejledere: *Søren Overgaard og Ming Ding

Rune Bech: Anvendelse af lokal infiltrationsanæstesi som postoperativ smertebehandling ved pertrochantær femurfraktur versus traditionel smertebehandling med perifert og centralt virkende analgetika. Se abstract
Vejledere: *Søren Overgaard, Ole Ovesen & Claus Emmeluth

Lonnie Froberg: Risikofaktorer ved Calvé-Legg-Perthes sygdom – et radiologisk studie af proksimale femur og acetabulum fra sygdomsdebut til voksenalder.
Vejledere: *Søren Overgaard Niels Wisbech Pedersen og Finn Christensen

2009:

Jesper Ryg: Osteoporose og hoftebrud – en klinisk, økonomisk og epidemiologisk undersøgelse.
Vejledere: *Kim Brixen, Jan Sørensen & Søren Overgaard

Rikke Rousing: Prospektiv, randomiseret studie til sammenligning af perkutan vertebroplastik med traditionel konservativ behandling af osteoporotiske brud i bryst- og lænderyg.
Vejledere: *Jens Lauritsen, Karsten Thomsen, Mikkel Andersen & Stig Jespersen

Morten Bøgehøj Pedersen: Mikrodialyse og flowmåling i caput femoris hos patienter med artrose og collum femoris fraktur. Iskæmi og manglende flow som prædikatorer for klinisk outcome ved osteosyntese af collum femoris fraktur (2009)
Vejledere: *Søren Overgaard & Claus Emmeluth

2008:

Tine Nymark: Hoftefrakturer i Fyns Amt. Et epidemiologisk studie.
Vejledere: *Ole Ovesen, Jens Lauritsen, Niels Dieter Röck & Bernard Jeune

2006:

Christian Færgemann: Skader forårsaget af forsætlig vold i Odense Kommune 1991-2002 (Interpersonal violence in the Odense Municipality, Denmark 1991-2002) (2006)
Vejledere: *Jens Lauritsen, Ole Skov, Ole Brink, Preben Bo Mortensen

* = Hovedvejleder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 02.01.2024