Skip to main content
Forskningsenhed for Ortopædkirurgi

Kandidatspecialer

Kandidatspecialeforløb (5. semester)

Afdelingen og forskningsenheden tilbyder kandidatspecialeforløb (5. semester) inden for både forsknings- og klinikprofilen.

Forskningsprofil

I forskersporet ved Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed ønsker vi at kombinere vores erfaring inden for ortopædkirurgisk forskning med engagerede medicinstuderende, som har en drøm om at prøve kræfter med den kliniske forskning. 

Vi forventer at du:

 • Har vilje og mod på, under vejledning, at varetage eget forskningsprojekt
 • Vil levere den indsats, der skal til, for at få dit projekt publiceret
 • Vil indgå som et aktivt medlem af forskningsenheden

Vi forpligter os til:

 • At sikre de rammer, der giver dig mulighed for en god forskerbasisuddannelse
 • At sikre dig vejledning og støtte, så dit projekt bliver gennemført og publiceret
 • At give dig karriererådgivning, så du efterfølgende vil kunne forfølge næste karrieretrin, for at kunne blive klinisk forsker.

Vores mål for dit ophold er at se dig forfølge en forskerkarriere i dit professionelle virke som læge. Det kan f.eks. være startskuddet til en forskeruddannelse som enten et prægraduat forskningsår  eller en ph.d.-grad  inden for det ortopædkirurgiske felt.  

Vi har en række vejledere i form af kliniske forskere i afdelingen, som alle har en stor erfaring med både forskning og vejledning af studerende. De er motiverede for at lære fra sig og give dig et udbytterigt ophold. 

 

Klinikprofil

I klinikersporet på Ortopædkirurgisk Afdeling stiler vi mod at klæde dig godt på til et fremtidigt virke som den gode kliniker.

Vi forventer, at du:

 • Brænder for det kliniske arbejde
 • Har et ønske om at stifte bekendtskab med det ortopædkirurgiske område og klinisk arbejde generelt.
 • Vil levere den indsats der skal til  for at få lavet en god specialeopgave, som potentielt vil kunne publiceres

Vi forpligter os til:

 • At sikre rammer, der giver dig mulighed for at opnå de kompetencer, som kræves for at blive en god kliniker.
 • At sikre, at du får stiftet bekendtskab med et bredt udvalg af ortopædkirurgiske patienter.
 • At sikre, at du får kendskab til både det ambulante og kirurgiske aspekt i afdelingen.
 • At sikre dig råd og vejledning i forbindelse med specialeopgave, så du potentielt vil kunne få den publiceret

Klinikprofilen hos os indeholder åbenlyst tid i klinikken, der sikrer, at du får stiftet bekendtskab med forskellige patientkategorier og kliniske problemstillinger. Vi sigter dog mod at individualisere forløbet efter konkrete ønsker og i sådan et omfang, at der er en rød tråd imellem klinik og specialeopgave.

Vores mål med opholdet er, at sikre dig et så godt forløb, at du i fremtiden vælger at forfølge en klinisk karriere - meget gerne inden for det ortopædkirurgiske område.

Du kan kontakte forskningssekretær Louise Dyhring-Petersen, forskningsleder Martin Lindberg-Larsen eller en af afdelingens kliniske lektorer , hvis du har et ønske om at starte på et af ovennævnte spor i forbindelse med dit kandidatspeciale. 

 

Sidst opdateret: 27.04.2021