Skip to main content
Forskningsenhed for Ortopædkirurgi

Kliniske scoringssystemer

EQ-5D

EQ-5D er et standardiseret instrument udviklet af EuroQol Group i 1990 til at undersøge helbredsrelateret livskvalitet. Dette består af et spørgeskema, der kan anvendes på både raske personer, personer med hyppige sygdomme samt personer med sjældne sygdomme. Det er meget simpelt at benytte, og det tager kun ca. 5 min. for personen at udfylde skemaet. Det består af en beskrivende del med fem spørgsmål inden for bevægelighed, personlig pleje, sædvanlige aktiviteter, smerte/ubehag samt angst/depression og derudover EQ-VAS (Visual Analog Scale), der måler personens selvvurderede helbredstilstand. Scoren beregnes som regel på gruppebasis, da instrumentet ofte anvendes i forbindelse med forskningsprojekter.

EQ-5D findes i tre versioner; EQ-5D-3L (voksne) og EQ-5D-Y (børn/unge), som har tre niveauer af alvorlighed samt EQ-5D-5L(voksne), som har 5 niveauer.

Man skal have licens til at anvende EQ-5D, og man kan registrere sig her

HHS - Harris Hip Score

Udviklet af William H. Harris i 1969 som lægens evalueringssystem til vurdering af hoftefunktion efter en kunstig hofte var blevet isat grundet traumebetinget artrose. Det blev antaget, at smerte og funktion var de vigtigste parametre for patienterne, og et scoringssystem blev opfundet, hvor den velfungerende hofte kunne opnå 100 point fordelt på:

 Smerte 44
 Funktion 47
 Bevægelighed (Range of motion) 5
Fravær af deformitet 4

Selvom der er blevet sået tvivl om pointenes fordeling, (Davis K, 2007) eller bekymring over et "loft" over aktivitetsniveauet (Talbot S, 2008), så er validiteten af testen generelt god, og testen anbefales til at følge hoftepatienter over tid (Soderman and Malchau, 2001)

Testen bruges som standard i det meste af den ortopædkirurgiske verden, hvilket gør det nemt at sammenligne objektiv funktionel status af patienter fra mange forskellige studier.

WOMAC - The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index

Udviklet Nicholas Bellamy i 1982 som patientens evalueringssystem til vurdering af hofte og knæ funktion, med fokus på:

Smerter
Stivhed
Vanskelighed (ved udførsel af dagligdags gøremål)

Skemaet findes i flere udformninger, men fælles for dem alle er, at det er patientens oplevelse, som registreres. Se yderligere informationer her: WOMAC and AUSCAN Rehabilitation Systems | Brisbane

WOMAC-systemet er anbefalet af bl.a. WHO og AAOS til at vurdere patientens oplevelse af funktionsniveau i longitudinelle slidgigtsstudier.(P.A. Dieppe, 1995) Ved brug af denne score bør man dog være klar over, at patienterne har svært ved at adskille smerte fra "vanskelighed ved at udføre" og trods god reproducerbarhed af patientens oplevelse, gengiver systemet ikke, hvad patienterne reelt kan. (P.W. Stratford, 2004 & 2006; D.M. Kennedy, 2006)

HOOS - Hip dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score

Udviklet under ledelse af Ewa Roos og publiceret i 2003 som patientens evalueringssystem til vurdering af hofte funktion, med fokus på:

  • Smerter
  • Andre symptomer
  • Vanskelighed ved udførsel af dagligdags gøremål
  • Funktion i sport og fritid
  • Livskvalitet (hofterelateret)

Skemaet blev lavet ved at lægge dele omkring smerte, symptomer, sport og fritidsfunktion og hofterelateret livskvalitet til WOMAC, for at skemaet skulle fungere bedre for patienter med mindre alvorlig sygdom eller større krav til fysisk funktion. Skemaet findes i flere udformninger; til hoftepatienter, knæpatienter, fod- og fodledspatienter og til patienter med gigt, og det findes på flere forskellige sprog. Fælles for alle spørgeskemaer er at det er patientens oplevelse som registreres.

Alle spørgeskema kan findes på: http://www.koos.nu/index.html

Der findes også kortversioner som HOOS-Physical Function Shortform (HOOS-PS) (AM. Davis, 2008), og HOOS-PS-QoL-Pain.

OHS - Oxford 12-item Hip Score

Udviklet af Jill Dawson og publiceret i 1996 som patientens evalueringssystem til vurdering af hoftefunktion og smerte for patienter, der har gået igennem total hoftealloplastik. Skemaet findes på flere forskellige sprog og er valideret for patientgruppen (J. Dawson 1996). Det er patientens oplevelse, som registreres. 

OKS - Oxford 12-item Knee Score

Udviklet af Jill Dawson og publiceret i 1998 som patientens evalueringssystem til vurdering af knæfunktion og smerte for patienter, der har osteoartrose i knæet. Skemaet findes på flere forskellige sprog og er valideret for patientgruppen (J. Dawson 1998; AM. Garratt 2004). Det er patientens oplevelse, som registreres.

Martin Lindberg-Larsen, forskningsleder

 

Sidst opdateret: 27.04.2021