Skip to main content
Forskningsenhed for Ortopædkirurgi

Epidemiologisk forskning

Epidemiologisk forskning

Epidemiologi er i dag en af de vigtigste discipliner indenfor både forebyggende arbejde og klinisk forskning. I forskningen anvendes de epidemiologiske metoder til klinisk forskning, sundhedstjenesteforskning og generelle epidemiologiske opgørelser over tilskadekomst ud fra både indlagte patienter og skadestuepatienter.

Indenfor afdelingens arbejde har det især været disse områder:

  •  Skadestueregistreringen er baggrund for arbejdet i Ulykkes Analyse Gruppen siden 1975, og for hele Fyn fra 1999.
  • Udvidet trafikskaderegistrering siden 1975 og siden 1980 kobling til politiets registrering .  Fra 2002 fynsdækkende stedfæstelse af forekomst af trafiktilskadekomst.
  •  Landsdækkende fyrværkeriskade registrering siden 1995 for nytåret.

Ud fra disse systematiske opgørelser er der udarbejdet mange enkeltstående opgørelser for specifikke emner og uddybende PhD-studier på særlige områder. 

Vi anvender også de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, hvor ortopædkirurgien har flere gode registre og databaser til forskningsbrug. Disse er i stigende omfang baseret på indhold fra den daglige journalføring, som indberettes til Landspatientregistret, men for flere områder indberettes også særskilt med yderligere oplysninger. Der indberettes til følgende landsdækkende registre: 

  • Dansk Knæalloplastik Register
  • Dansk Hoftealloplastik Register  
  • Dansk korsbåndsrekonstruktions Database  
  •  Dansk Skulderalloplastik Register
  • Dansk Traumeregister – som før oprettelsen i 2015 var et lokalt multitraumeregister siden 1996.
  •  Dansk Tværfagligt hofteregister – som har fungeret siden 2006, og var forudgået af Det Fynske Hoftefrakturregister fra 1996.

Registrene danner grundlaget for flere igangværende PhD-studier. For at uddybe de nævnet databaser indgår også udtræk fra centrale og andre registre ofte i et samarbejde med andre forskere.       

Jens Lauritsen, professor

Sidst opdateret: 27.04.2021