Skip to main content
Forskningsenhed for Ortopædkirurgi

Patient- og pårørendepanel

Vi, på Ortopædkirurgisk Afdeling O, OUH arbejder hele tiden på at forbedre vores behandling og pleje, og vi har i stigende grad fokus på at inddrage både patienter og pårørende, når vi skal udvikle os og lære mere. Meget af dette arbejde starter med vores forskning. Vi har derfor i vores forskningsudvalg et ønske om en direkte dialog med dem, som rent faktisk skal have gavn af forskningen: Vores patienter.  Vi har derfor oprettet et patient- og pårørendepanel, som består af 7-10 medlemmer.  

Patient- og pårørendepanelets opgaver

Det kræver ikke en særlig forhåndsviden at sidde i panelet. Det eneste krav er, at man som patient eller pårørende enten er eller har været i et forløb på Ortopædkirurgisk Afdeling på OUH. 
Netop patienternes oplevelser og erfaringer kan gøre os meget klogere på, hvordan vi skal udvikle os.

Som medlem af panelet, vil man f.eks. blive indbudt til et møde med forskningsudvalget. Her vil man sammen med andre medlemmer af panelet give sit perspektiv på forskellige forskningsprojekter. Møderne varer cirka 2 timer og afholdes 2-3 gange årligt.
Det kan også ske, at man bliver indbudt til møde med en forsker for at diskutere specifikke forskningsprojekter eller læse og kommentere på skriftligt materiale, som vi ønsker at gøre så patientvenligt som muligt. 

Har du lyst til at vide mere?

For spørgsmål og tilmelding til panelet kontakt forskningssekretær louise.dyhring.petersen@rsyd.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Sidst opdateret: 20.10.2023