Skip to main content
Forskningsenhed for Ortopædkirurgi

Forskningsprojekter

Her kan du se en oversigt over nogle af de forskellige projekter, der er i afdelingen. 

Det kan være, at du som patient har deltaget i et af disse. Du kan under hvert projekt se formål, status og evt. resultater fra projekterne. 

Formål: 
At undersøge om der er bedret funktion inden for de første 2 år efter en ét-stadie operation (hvor det kunstige knæ udskiftes) sammenlignet med en to-stadie operation i behandling af infektionen. Ydermere undersøger vi om der er forskel i livskvalitet inden for de første 2 år efter behandlingerne. Endelig undersøges risiko for re-operationer og dødelighed efter de 2 operationsmetoder.

Status: 47 ud af 96 er inkluderet pr 17.05.2022 

Resultater: 
Ikke tilgængelige endnu

Formål: 
At undersøge om behandling med uni-knæalloplastik (delprotese) eller total knæalloplastik er den bedste behandling til patienter med isoleret slidgigt i ledkammeret på indersiden af knæet.

Status: 
Alle 350 patienter er inkluderet og alle har gennemført 1 års opfølgning (17.05.2022).

Resultater: 
Forventeligt opgøres resultaterne først når alle patienter har været igennem 2 års opfølgning i maj 2023. Dvs. resultater forligger tidligst i efteråret 2023.

Hjemmeside: https://www.recipetrial.com/

Formål: 
Undersøgelse af smertestillende virkninger og sikkerhed ved brug af forskellige kombinationer af lægemidlerne paracetamol, ibuprofen og dexamethason efter operation med kunstig hofte.

Status: 
790 ud af 1060 er inkluderet. Det forventes, at alle er inkluderet ved udgangen af 2023.

Resultater:
Ikke tilgængelige endnu

Formål: 
At undersøge effekten af én eller to indsprøjtninger binyrebarkhormon (dexamethason) over for placebo(saltvand). Vi vil undersøge, om binyrebarkhormon nedsætter behovet for stærk smertestillende medicin (morfin) og nedsætter oplevelsen af kvalme/opkastning.

Status: 
70 ud af 90 er inkluderet. 

Resultater:
Data kan forventeligt opgøres i 2023.

Formål:
At undersøge effekten af én eller to indsprøjtninger binyrebarkhormon (dexamethason) over for placebo(saltvand) i forbindelse med operation med kunstigt knæ. Vi vil primært undersøge, om binyrebarkhormon nedsætter behovet for stærk smertestillende medicin (morfin) inden for de første 2 døgn efter operationen.

Status:
485 patienter er inkluderet fra 2018 til 2020

Resultater:
Vi fandt, at 2 doser binyrebarkhormon mindskede behovet for morfin efter operation med kunstigt knæ sammenlignet med 1 dosis eller kun placebo.

Formål: 
At sammenligne 2 operationsmetoder ved uforskudte hoftebrud hos patienter  under 65 år. I den ene gruppe skrues den brækkede hofte sammen, og i den anden gruppe udskiftes den brækkede del af hoften med en protese (hemialloplastik). Vi sammenligner risiko for komplikationer, smerter og dødelighed efter de 2 operationsmetoder. 

Status: 
Over halvdelen af de patienter, der skal bruges, er inkluderet i projektet. 

Resultater: 
Ikke tilgængelige endnu.

Formål: 
At undersøge forholdet mellem éns fysiske aktivitetsniveau umiddelbart før og efter operation og éns egen helbredsvurdering efter henholdsvis tre og seks måneder.
Der er desværre stadig nogle knæpatienter, for hvem det nye knæ aldrig bliver helt så godt, som man håbede eller forventede. Dette forskningsprojekt er en del af et større hele, hvor man prøver at finde frem til de patienter, som har behov for ekstra genoptræning efter operation.

Status: 
Forberedende aktiviteter - endnu ikke igangsat 

Patientinvolvering: 
Teknologien gennemgås med patienter og pårørende (24.05.2022) og tilbagemeldinger tages med i videreudviklingen. 

Resultater:

Formål: 
At finde de spørgeskemaer der bedst identificerer patienter i risiko for et mindre godt resultat efter en håndoperation.

Det er velkendt fra klinisk praksis og andre studier, at forskellige personlige forudsætninger er med til, at patienter ender med at kunne noget forskelligt med deres hænder, selvom de gennemgår det samme behandlings- og genoptræningsforløb. Spørgeskemaerne skal på sigt inddrages i klinisk praksis til at tilrettelægge mere individorienterede forløb.

Status: 
Vi inkluderer i øjeblikket patienter, når de opskrives til en operation i hånden og følger dem et år efter operationen. 

Patientinvolvering: 
I opstartsfasen blev der afholdt en workshop med patienter med håndrelaterede diagnoser, der var på forskellige stadier i deres forløb. Formålet var at få feedback på projektideen, inspiration til dataindsamlingen og viden om, hvad der kunne motivere til deltagelse i projektet.
Deltagerne fra workshoppen har efterfølgende kommenteret på projektets informationsmateriale. Herudover har andre patienter afprøvet og givet feedback på inklusionsproceduren og databasen før projektstart.

Resultater:

Formål: 
Formålet med forsøget er at undersøge, om clonidin mindsker opioid-forbruget hos børn, som opereres med brug af blodtomhed på arme og/eller ben. Derudover undersøges forekomst af opvågningsdelir, varighed af ophold på opvågningen, intensiteten af smerter vurderet på enten FLACC- eller VAS-score afhængigt af barnets alder.

Status: 
Godt halvvejs i inklusionen. 

Resultater: 
Ikke tilgængelige endnu

Formål: 
At sammenligne to typer polyethylen som linermateriale i total ucementeret hoftealloplastik, ArcomXL og E-Poly, primært for slid i en klinisk situation samt sekundært at måle migration af cuppen.

5 forskellige protese designs - 20 års opfølgning

Status: 
Der foreligger 10 års data
T
illægsstudie: EOS-RSA er gennemført og afsluttet  

Resultater: 
Slid i vitamin E-berigede polyethylen linere var signifikant lavere end i tværbundne polyethylen linere, som ikke var beriget med Vitamin E efter 10 år. 

Formål: 
Det primære formål er at bestemme den 5-årige overlevelsesrate for G7 Dual-mobility system ved både primær og revisions THA. 

Status: 

Patientinddragelse:

Resultater: 

Formål:
Træning versus operation(THA) 
Træningsgruppen:12 ugers superviseret træning + 12 ugers selvtræning

Status: 
Afsluttet 

Resultater:

 

Formål: 
At undersøge om kontinuerlig infusion af  iloprost (1 ng/kg/min) i 72 timer signifikant reducerer behov for indlæggelse på intensiv afdeling inden for de første 28 dage fra traumet sammenlignet med 72 timers infusion af placebo i traumepatienter med hæmorrhagisk shock induceret endotheliopati (SHINE).

Status: 
Afsluttet

Resultater:

Sidst opdateret: 27.06.2023