Skip to main content
Forskningsenhed for Ortopædkirurgi

Prædiktorer af fysisk aktivitetsniveau hos børn og unge med cerebral parese - et klinisk kohortestudie

Cerebral parese, også kaldet spastisk lammelse, skyldes en skade i hjernen resulterende i fysiske udfordringer. I Danmark fødes der hvert år ca. 150 børn med cerebral parese. Som handicappede oplever denne målgruppe markant ulighed i sundhed, primært relateret til dårligere sundhedstilstande samt tidligere død end resten af befolkningen. Vi ved, at fysisk aktivitet er væsentligt i forebyggelsen af en lang række livstilssygdomme og har dokumenteret effekt i forhold til fremme af trivsel og livskvalitet. Det fysiske aktivitetsniveau falder stødt livet igennem, især hos personer med handicap og ud fra dette perspektiv bør etablering af en sund og aktiv livsstil i barndommen for denne målgruppe være af højeste prioritet. På trods af disse åbenlyse udfordringer har vi manglende viden om, hvilke faktorer som er gældende i forhold til børnenes fra- og tilvalg af fysisk aktivitet i hverdagen.

Dette projekt har til formål at undersøge prædiktorer for fysisk aktivitet hos børn og unge med cerebral parese.

Målgruppen er børn diagnosticeret med cerebral parese i alderen 8-15 år, der ikke er bundet til kørestol (GMFCS niveau I-III). Ud fra data indsamlet fra den etablerede kliniske kvalitetsdatabase, Cerebral Parese Opfølgningsprogram (CPOP), spørgeskemaer om fysisk funktion og livskvalitet, samt data fra tredimensionelle ganganalyser, vil der kunne udføres statistiske analyser, der beskriver hvilke variable der bedst er bestemmende for højt og lavt aktivitetsniveau, målt med aktivitetsmålere (accelerometer).

Perspektivet med projektet er at bidrage med viden der kan medvirke til at nedsætte uligheden i sundhed ved at optimere og specificere aktivitetsfremmende indsatser for det enkelte barn med cerebral parese med udgangspunkt i personlig kontekst og præferencer, og dermed forebygge forværring af helbredstilstand samt oplevelse af livskvalitet. Resultaterne vil ligeledes kunne bruges til udformning af evidensbaserede retningslinjer for fysisk aktivitet for børn og unge med cerebral parese

Billederne viser bæltet med aktivitetsmåleren, som skal bæres af barnet i syv sammenhængende dage.

 

 

 

Sidst opdateret: 20.10.2023