Skip to main content
Forskningsenhed for Ortopædkirurgi

Prægraduatstuderende

Den prægraduate forskeruddannelse er en mulighed for dig, som er kandidatstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU, og som ønsker at prøve dit forskertalent af. Et prægraduat forskningsår ved Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed består af et forskningsprojekt, som udføres under vejledning af en eller flere af vores forskere inden for det ortopædkirurgiske område sammen med dig som engageret studerende. 

Vi forventer at du:

  • Har vilje og mod på, under vejledning, at varetage eget forskningsprojekt.
  • Vil levere den indsats, der skal til, for at få dit projekt publiceret.
  • Vil indgå som et aktivt medlem af forskningsenheden.

Vi forpligter os til:

  • At sikre de rammer, der giver dig mulighed for en god forskeruddannelse.
  • At sikre dig vejledning og støtte, så dit projekt bliver gennemført og publiceret.
  • At give dig karriererådgivning, så du efterfølgende vil kunne forfølge næste karrieretrin, for at kunne blive klinisk forsker.

Vores mål for dit ophold er at give dig mulighed for at fokusere på forskning og derved opnå kompetencer inden for forskningsmetoder, litteratursøgning, publicering og forskning generelt. Vi håber, at det vil give dig lyst til at forfølge en forskerkarriere i fremtiden - gerne inden for det ortopædkirurgiske felt.

Vi har en række vejledere i form af kliniske forskere i afdelingen, som alle har en stor erfaring med både forskning og vejledning af studerende. De er motiverede for at lære fra sig og give dig et udbytterigt forskningsår.

Du kan kontakte forskningsleder Martin Lindberg-Larsen, hvis du går med ønsket om at påbegynde en prægraduat forskeruddannelse hos os.

Louise Dyhring Petersen, forskningssekretær

Sidst opdateret: 20.10.2023