Skip to main content

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til kursuspakken i Bioteknologi for gymnasielærere, er du velkommen til at sende dem til Mette Malmqvist på mette.malmqvist@stukuvm.dk.