Skip to main content
DA / EN

Kurset Bibliometriske analysemetoder giver dig viden om elementære statistiske metoder anvendt på bibliometriske data, omfattende deskriptive metoder, statistiske modeller, vurdering af usikkerhed ved statistiske beregninger samt statistisk afprøvning af hypoteser.

På kurset lærer du at forstå, designe, udføre og forholde sig kritisk til statistiske analyser af bibliometriske data i publiceret videnskabelig forskning. Du vil få en introduktion til grundlæggende begreber i statistisk analyse af bibliometriske data (f.eks. sampling, variable, fordelinger og spredningsmål).  Kurset introducerer ligeledes til statistiske mål for sammenhænge mellem to eller flere variable (f.eks.  korrelationsmål) samt multivariate analysemetoder (f.eks. lineær regression).  Bliv inspireret til, hvorledes resultaterne af en statistisk analyse af bibliometriske data formidles til lægfolk. 

 

På kurset vil du opnå færdigheder i at:

  • formulere et typisk bibliometrisk spørgsmål som et statistisk problem

  • praktisk beherske grundlæggende statistiske beregninger og tests i standard-software (f.eks. excel og R)

  • formidle statistiske analyser af bibliometriske data 

 

Kurset forudsætter et kendskab til bibliometrisk teori og metode. Faget henvender sig primært til informationsspecialister og bibliotekarer

Sidst opdateret: 05.11.2023