Skip to main content
DA / EN

Kurset Introduktion til systematisk review giver dig praktiske redskaber til at udarbejde et systematisk review. Dette indebærer at kunne lave en systematisk litteratursøgning og herefter udføre en systematisk analyse og fremstilling af data. Kurset indeholder desuden en introduktion til formidling af det systematisk review. Kurset kombinerer forelæsninger og praktiske øvelser, hvor du udarbejder et review inden for et fagområde af eget valg.

På kurset vil du opnå viden om:

 

  • hvad et systematisk review er
  • processen omkring udarbejdelse af et systematisk review

På kurset vil du opnå færdigheder i at:

  • definere formål for et systematisk review med udgangspunkt i en given problemstilling
  • identificere den relevante litteratur til besvarelse af problemstillingen
  • kvalitetsvurdere de inkluderede studier
  • anvende standard-software til udtræk og håndtering af data
  • syntetisere de inkluderede studier kvalitativt og formidle i artikelform

 

 

Sidst opdateret: 05.11.2023