Skip to main content

Er du tiltrukket af store spørgsmål, klare argumenter og abstrakt tænkning?  

Som studerende på Filosofi får du indsigt i både historiske og nutidige filosofiske teorier og diskussioner, og du bliver trænet i at analysere problemstillinger på tværs af fagområder.  Du lærer at strukturere viden, information, data, at stille kritiske spørgsmål, vurdere argumenter og værdier og at formulere løsningsforslag.

Filosofi på SDU beskæftiger sig med forskellige filosofiske traditioner, og du møder som studerende teorier fra mange forskellige filosofiske retninger. Det er et bredt og krævende fag, og du kommer bl.a. til at beskæftige dig med filosofiens historie, etik, politisk filosofi, erkendelsesteori, eksistensfilosofi, metafysik og argumentation.

I undervisningen møder du forskere, der brænder for filosofifaget, og små undervisningshold sikrer et inddragende undervisningsmiljø, hvor du som studerende får en aktiv rolle.

Du får en uddannelse der, både giver dannelse og kvalifikationer til at bidrage til at udvikle alternativer til måden, som vi aktuelt lever på, og dermed hjælpe med at håndtere udfordringer som fx klimakrise, mistrivsel, meningstab, global ulighed, kultursammenstød og videnskabsskepsis. Du kan også bidrage til at styrke samarbejde og dialog mellem forskellige videnskaber, kulturer og holdninger.

Studiemiljø

På Filosofi bliver du en del af et inspirerende studiemiljø, hvor vi prioriterer fællesskab – både på tværs af årgang og undervisere og studerende imellem. Vi har en række faglige og sociale aktiviteter, som du som studerende kan blive en del af – fx vores foredragsforening, et studentertidsskrift, teaterture, fester, brætspil, forskerkaffe mv.

Jobmuligheder

Filosofi åbner for en bred vifte af karrieremuligheder. Som bachelorstuderende på Filosofi skal du vælge et supplerende universitetsfag (kaldet sidefag eller tilvalg), som du kan bruge til at vinkle din profil i en særlig retning. Filosofiske kompetencer kan nemlig bruges i kombination med mange forskellige fagområder, og det er vidt forskelligt, hvordan vores studerende sammensætter deres uddannelse (du kan se tidligere studerendes fagkombinationer i DIVA).

4 gode grunde...

  • Du bliver trænet i at tænke abstrakt og kritisk, forstå og forklare sammenhænge, stille de rigtige spørgsmål og i at arbejde med komplekse problemstillinger. 
  • Du får redskaber til at arbejde struktureret med at udvikle alternativer til måden, som vi lever på og dermed hjælpe med at håndtere aktuelle udfordringer som klimakrise, mistrivsel, global ulighed, kultursammenstød osv.
  • Du bliver en del af et engageret studiemiljø med mange forskellige muligheder for fællesskaber og aktiviteter.
  • Du får en uddannelse, der åbner for mange forskellige jobmuligheder, da den filosofiske tænkning kan integreres med andre fag og anvendes indenfor en bred vifte af karriereveje.

Hør studerende og professor Søren Harnow Klausens grunde til at læse Filosofi 

Lea Hoffmann (4. semester): 

"Min interesse for filosofi blev vakt gennem litteraturen, hvor det var de eksistentielle spørgsmål, som særligt fangede min interesse inden jeg søgte ind. Som studerende er jeg blevet mere optaget af spørgsmål om hvordan vi bør handle som mennesker, samt indrette vores samfund. Filosofifaget har givet mig mulighed for ikke kun at fokusere på svarene, men også undersøge hvilke spørgsmål der er de rigtige at stille."

Philip Lindegaard Rasmussen (8. semester): 

"Jeg valgte at læse filosofi fordi jeg gerne ville udforske den kritiske tilgang, som jeg altid følte var med mig. Filosofistudiet var perfekt til dette, da det lærer mig at anskue og tackle et hav af problematikker, både indefor det fagfilofiske, men også samfundsmæssige."

Søren Harnow Klausen (professor): 

"I min gymnasietid interesserede mig for både naturvidenskab og for historie, litteratur og eksistentielle spørgsmål. I filosofifaget har jeg fået mulighed for at arbejde seriøst med begge dele. Jeg var også frustreret over at de fleste lærere, og undervisere fra andre universitetsfag, ikke for alvor ville diskutere deres grundlæggende antagelser. I filosofifaget fandt jeg en levende diskussionskultur og en vilje til ikke tage noget ukritisk for givet."

Furkan Tuncer (8. semester): 

"Jeg har altid gerne ville lege djævlens advokat. Filosofifaget har givet mig muligheden for at stille mig kritisk overfor enhver antagelse og redskaberne til at vurdere, om jeg er helt galt på den."

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram