Skip to main content
DA / EN

Forstå nutiden gennem fortiden

På bacheloruddannelsen i Historie er indholdet delt i tre spor; oversigtsfag, som giver solid kronologisk forståelse over dansk og europæisk historie, metodefag samt områdefag, der går i dybden med specifikke problemstillinger.

Du bliver i stand til at systematisere store mængder information og lærer kritisk analyse af kilder og forskningslitteratur. Det giver dig kompetencer, som kan bruges både i uddannelsessektoren, museumsverdenen eller andre private og offentlige virksomheder.

Som studerende på Historie på SDU lærer du at analysere problemer, se tingene i en større sammenhæng, arbejde med værdier, sætte dig ind i forskellige tankegange, strukturere viden og arbejde problemorienteret.

På bacheloruddannelsen i Historie arbejder studerende og forskere side om side med at forstå nutiden gennem fortiden. Der er fokus på at udforske de forskellige samfundsformer, der har præget dansk og europæisk historie og formet, hvem vi er i dag. I undervisningen lægges der vægt på dialog og de studerende har indflydelse på emner mm.

En uddannelse der åbner mange døre 

Bacheloruddannelsen i Historie giver dig adgang til forskellige kandidatuddannelser.

Du har mulighed for en kandidatuddannelse udelukkende med Historie, men vil du gerne være underviser i gymnasiet, skal du udover Historie vælge et sidefag i et andet gymnasierettet fag.

Derudover kan du også kombinere din historieuddannelse med en række andre fag.

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram