Skip to main content

Oldtidskundskab (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Gennem studiet af oldtidens kulturer og deres efterliv skaffer vi os indsigt i den antikke verden og får samtidig færdigheder i at forstå og levendegøre antikkens kulturprodukter i vores moderne kontekst.

Oldtidskundskab tilbyder et enestående indblik i antikkens Middelhavskulturer og deres betydning for nutiden. Du studerer de græske og romerske oldtidskulturer gennem de tekster, monumenter og andre levn, de har efterladt. Du ser også på, hvordan den klassiske tradition stadig er til stede i nutidens arkitektur, litteratur, retorik, filosofi, i teatret og på film.

På Oldtidskundskabsstudiet på SDU indgår ansatte og studerende i et tæt samarbejde om et godt og positivt studiemiljø, bl.a. gennem studiegrupper, ekskursioner, studieture til udlandet, fagrådsarrangementer og fælles faglige dage.  

Du vil kunne arbejde som eksempelvis underviser i gymnasiet, med kulturformidling eller med turisme.

Med en humanistisk uddannelse opnår du viden og kompetencer, der kan spille ind i globale dagsordener som fx kvalitetsuddannelse for alle, reduktion af ulighed og fremme af trivsel, fordi du gennem din viden om sprog, kultur og historie får kompetence til at undervise eller formidle kultur på mange niveauer og i mange sammenhænge.