Skip to main content

Oldtidens kulturer og deres efterliv

Bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab har et bredt indhold af bl.a. Antikkens historie og samfundsforhold, Antikkens litteratur og kultur, romersk og græsk arkæologi. Du skal også lære oldgræsk og derfor er bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab et halvt år længere end de fleste øvrige bacheloruddannelser, med mindre du allerede har Oldgræsk på A niveau med dig fra en tidligere uddannelse.

Uddannelsen giver dig kompetencer, som kan bruges både i uddannelsessektoren, forskellige kulturbrancher og andre private eller offentlige virksomheder, f.eks. som underviser i gymnasiet, kulturformidler eller arbejde inden for turisme.

På bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab får du et enestående indblik i Antikkens kulturer og deres store betydning for nutiden. Ligeledes får du viden om, hvordan nutidens sprog, normer, kunstopfattelse og måder at tænke på i Europa stadig er dybt præget af den litteratur, kunst og arkitektur, der blev skabt i oldtidens Grækenland og Rom.

Et aktivt og inspirerende studiemiljø

Som studerende på bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab bliver du en del af et inspirerende studiemiljø, hvor både studerende og undervisere bidrager til del i fællesskabet, bl.a. gennem studieture til udlandet, ekskursioner og den traditionsrige Klassisk Dag, der afholdes hvert år i november måned.

Der er også mulighed for et studieophold i udlandet eller praktik i løbet af uddannelsen.

Bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab giver dig adgang til forskellige kandidatuddannelser. Hvis du vil være underviser i gymnasiet, skal du udover Oldtidskundskab vælge et sidefag i et andet gymnasierettet fag.

3 gode grunde...

  • Med uddannelsen får du unik viden og kompetencer, da SDU er det eneste sted i Danmark, hvor du kan læse Oldtidskundskab som centralfag.
  • Du bliver en del af et inspirerende studiemiljø med fokus på fagligt og socialt fællesskab, bl.a. med studieture til udlandet, faglige dage m.m.
  • Der er mulighed for praktik og studieophold på et udenlandsk universitet i løbet af uddannelsen.