Skip to main content

Vigtige spørgsmål og kritisk tænkning

Bacheloruddannelsen i Filosofi rummer både filosofiens historie og en behandling af centrale spørgsmål inden for teoretisk og praktisk filosofi. Samtidig har uddannelsen fokus på kritisk tænkning, argumentation og sproglig præcision.

Det giver dig kompetencer til at arbejde systematisk med normer, værdier og komplekse problemstillinger i virksomheder eller organisationer. Fx inden for administration, markedsføring, adfærdsdesign, kommunikation og personaleledelse. Uddannelsen giver dig også mulighed for at arbejde i undervisningssektoren.

Filosofi på SDU går på tværs af filosofiske traditioner, så du som studerende møder teorier fra vidt forskellige filosofiske retninger. Du opnår også evnen til at analysere problemstillinger på tværs af faggrænser, strukturere viden og definere nye begreber.

Uanset om du interesserer dig for, hvordan verden hænger sammen, for aktuelle spørgsmål om værdier og samfund eller for ideernes historie og virkninger, får du mulighed for at lære mere om det, der optager dig.

Et inspirerende studiemiljø med plads til fordybelse

Som studerende på bacheloruddannelsen i Filosofi bliver du del af et inspirerende miljø, hvor vi prioriterer nærhed mellem undervisere og studerende. Vi hjælper dig med at udvikle dine særlige interesser og afklare, hvor du kan bruge dine filosofiske kompetencer mest meningsfuldt.

Under uddannelsen er det vigtigt, at du gør en indsats for at optimere dine muligheder på arbejdsmarkedet fx gennem et projektorienteret forløb. Her stifter du bekendtskab med forskellige områder af faget og får afprøvet din viden i praksis.

Bacheloruddannelsen i Filosofi giver dig adgang til forskellige kandidatuddannelser. Du kan vælge en kandidatuddannelse udelukkende med Filosofi, men vil du gerne være underviser i gymnasiet, skal du udover Filosofi vælge et sidefag i et andet gymnasierettet fag.

Du kan også vælge kandidatuddannelser som f.eks. International Virksomhedskommunikation, Samfundsfag eller Data Science.

 

3 gode grunde...

  • Du bliver del af et inspirerende miljø, hvor nærhed og filosofisk diskussion mellem studerende og undervisere har høj prioritet.
  • Uddannelsen giver dig jobmuligheder både i uddannelsesverdenen og i organisationer og virksomheder, hvor du kan løse komplekse problemstillinger og arbejde systematisk med værdier og normer.
  • På uddannelsen hjælper vi med at afklare, hvor du bruger dine filosofiske kompetencer mest meningsfuldt bl.a. gennem muligheder for praktik.