Skip to main content

Uddannelsen kan føre mange steder hen

Som humanist er mulighederne mange, og du er så privilegeret at kunne få job i mange forskellige brancher. Det kan være både private virksomheder, offentlige institutioner, organisationer m.fl. Stillingsbetegnelserne på det humanistiske arbejdsmarked er ofte brede som fx projektleder, analysemedarbejder og konsulent mv. Jobtitlen afspejler altså typisk ikke lige præcis din uddannelse, selvom du selvfølgelig bruger den i jobbet. Overordnet set kan du altså få job i alle typer af virksomheder, organisationer og brancher – det handler blot om, at der er behov for en medarbejder med dine kompetencer.

Typiske karriereveje

Med uddannelsen i Filosofi kan du analysere problemer til bunds, strukturere viden og definere nye begreber. Du lærer at sætte dig ind i forskellige tankegange og kan arbejde systematisk med normer og værdier. Du er særligt trænet i kritisk tænkning, argumentation og sproglig præcision.

Filosofiuddannede går vidt forskellige, individuelle veje og finder jobs i både private virksomheder, NGO’er og den offentlige sektor. Nogle bliver undervisere i gymnasiet eller på højskoler, og enkelte arbejder med forskning.


Kompetencer

Med denne uddannelse vil du typisk komme til at arbejde med at:

  • Formulere etik og analyse af værdier.
  • Kommunikere særligt præcist.
  • Udfordre gamle sæt af normer og tankegange – og være med til at opbygge nye.
  • Opbygge systemer og logikker i virksomheder med megen data og typer af information.
  • Undervise i gymnasier eller højskoler i filosofi.

Hvilke jobs har de, der har taget uddannelsen?
Bag titlerne herunder gemmer der sig jobs, der indeholder opgaver, som du kan se ovenfor. Nogle arbejder på som undervisere på uddannelser, andre i firmaer eller hos en NGO. 

  • Tekstforfatter
  • Projektleder
  • Koordinator i en NGO, der hjælper udsatte borgere
  • Underviser

Undervisning og Erhvervsliv

Vil du rette uddannelsen mod erhvervslivet?  Så kan du med fordel kombinere din afsluttede treårige bacheloruddannelse med en kandidatuddannelse i International virksomhedskommunikation eller Data Science.

Vil du gerne undervise enten i gymnasiet eller på anden vis? Uddannelsen åbner op for rigtig mange muligheder, hvis du gerne vil undervise. En kandidatuddannelse med centralt fag i filosofi og sidefag i et andet gymnasierettet fag giver undervisningskompetence i begge fag.

Det betyder, at du skal vælge sidefag i et gymnasierettet fag, som fx. Historie, Engelsk eller Matematik.