Skip to main content

Særligt studieforløb for datamatikere

Hvis du allerede har afsluttet datamatikeruddannelsen, kan du få merit for følgende kurser:

Dermed kan du gennemføre bacheloruddannelsen i Datalogi på to år, hvor første og fjerde semester er på deltid. I de kurser, du skal igennem, går du yderligere i dybden med fagområder, du allerede kender fra datamatikeruddannelsen, og supplerer samtidig med nye emner.

Anbefalet studieforløb

Du skal opfylde de sædvanlige adgangskrav til bacheloruddannelsen i Datalogi og søge ind via den sædvanlige optagelsesprocedure.

Når du er blevet optaget på bacheloruddannelsen i Datalogi, skal du søge om startmerit på baggrund af din datamatikeruddannelse. Vær opmærksom på, at studienævnet tildeler dig merit på baggrund af en individuel konkret vurdering af din datamatikeruddannelse.

Spørgsmål om datamatikerforløbet?

Professor Jørgen Bang-Jensen er ansvarlig for det særlige studieforløb for datamatikere og hjælper dig, hvis du som datamatiker har spørgsmål til uddannelsens indhold og forløb.


Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 08.07.2021