Skip to main content

Studieliv

Studiestart

Vi lægger vægt på, at du som ny studerende på en naturvidenskabelig bacheloruddannelse får en masse inspiration og viden om dit fag og samtidig lærer dine medstuderende at kende.

De sociale studiestartsaktiviteter er primært koncentreret omkring de tre første uger. Her er der arrangeret en lang række spændende events, hvor i alt 55 tutorer vil hjælpe dig godt i gang med studiet.

Studiegrupper

Som en del af studiestarten bliver alle studerende del af en studiegruppe bestående af ca. 5 studerende. Ældre studerende, der har gennemført et særligt vejlederkursus, er tilknyttet studiegrupperne som studiegruppevejledere og faciliterer på det første semester en række faglige aktiviteter i samarbejde med underviserne.

Studiegrupperne sætter fokus på både faglige, sociale og studietekniske kompetencer i overgangen fra gymnasieelev til universitetsstuderende.

Undervisningsformer

Når du læser en naturvidenskabelig uddannelse på SDU, er undervisningen i de enkelte kurser bygget op omkring tre-fase-modellen. Modellen består af en introduktionsfase, en træningsfase og en studiefase. Det betyder i praksis, at undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde.

Naturvidenskabelig forskning er i høj grad internationalt orienteret.  Derfor vil du opleve, at næsten alt undervisningsmateriale er på engelsk, ligesom en stor del af undervisningen foregår på engelsk.

Ud over den skemalagte undervisning vil der være forberedelse og obligatoriske opgaver, som du har mulighed for at lave en del af sammen med din studiegruppe. Der er plads til individuelle studiemetoder; nogle løser opgaverne bedst i et livligt kollegiekøkken, mens andre benytter roen på universitetets studiepladser, hvor der også er plads til større grupper.

På første studieår kan du forvente at have ca. 20-25 timers skemalagt undervisning om ugen. Derudover skal du regne med at bruge ca. 20 timer om ugen på forberedelse og opgaveløsning. I løbet af uddannelsen falder mængden af skemalagt undervisning gradvist, mens mængden af forberedelse og opgaveløsning stiger tilsvarende.

 

I de to cirkler kan du se, hvordan henholdsvis det faglige indhold i kurser og undervisningsformer cirka er fordelt på dit første undervisningsår.

Hverdagen som studerende

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kunne se ud for en studerende på første semester af Datalogi:

Mandag
12-14: Introduktion til datalogi (forelæsning)

Tirsdag
8-10: Diskrete metoder til datalogi (forelæsning)
13-14: Introduktion til programmering (forelæsning)

Onsdag
10-12: Introduktion til datalogi (forelæsning)
12-14: Introduktion til fag, forskning og fællesskab (eksaminatorium)
14-16: Diskrete metoder til datalogi (eksaminatorium)
16-18: Introduktion til datalogi (teoretiske øvelser)

Torsdag
9-10: Introduktion til programmering (forelæsning)
10-12: Introduktion til datalogi (eksaminatorium)
12-14: Introduktion til programmering (eksaminatorium)
14-18: Introduktion til fag, forskning og fællesskab (eksaminatorium)

Fredag
8-10: Diskrete metoder til datalogi (eksaminatorium)
10-12: Diskrete metoder til datalogi (forelæsning)
12-14: Introduktion til programmering (teoretiske øvelser)

Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, f.eks. det akademiske kvarter eller frokostpause. 

Dit sociale studieliv

De datalogistuderende på SDU er en del af studenterforeningen på Institut for Matematik og Datalogi, IMADA Fagråd. Fagrådet arbejder for et godt studiemiljø og er samtidig en studenterpolitisk forening. Fagrådet planlægger sociale og faglige arrangementer, f.eks. temafester, brætspilsaftener, virksomhedsbesøg og programmeringskurser. Alle studerende fra Datalogi, Anvendt matematik, Matematik og Matematik-økonomi er medlem af IMADA Fagråd.

De kvindelige datalogistuderende har deres eget netværk: DataLadies. Netværket planlægger faglige og sociale arrangementer og byder velkommen til nye kvindelige studerende på Datalogi.

Livet som studerende i Odense byder på meget andet end dit studie. På universitetet og i byen finder du tilbud til både fest og fritid. Følg linket herunder og læs om dit sociale studieliv og få gode råd om at finde bolig i Odense.

Læs mere om det sociale studieliv