Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Førsteår – det gode grundlag

På det første studieår bygger du videre på din viden fra gymnasiet. Du har kurser som f.eks. Diskrete metoder til datalogi, Algoritmer og datastrukturer og Databasedesign- og programmering. Disse kurser giver dig en grundlæggende datalogisk viden, som du kan trække på gennem resten af din uddannelse, dels indsigt i samspillet mellem datalogi og matematik.  

Andet og tredje år

På andet og tredje studieår møder du flere centrale datalogiske discipliner som:

  • Computerarkitektur og systemprogrammering
  • Operativsystemer
  • Programmeringssprog
  • Data mining og machine learning
  • Kompleksitet og beregnelighed
  • Software engineering
  • Algoritmer og sandsynlighed

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt, hvor du kommer til at arbejde med et afgrænset videnskabeligt problem.

Anbefalede studieforløb

Du kan læse Datalogi enten som en et-faglig uddannelse, hvor du specialiserer dig i et eller flere datalogiske fagområder, eller som en to-faglig uddannelse, hvor du kombinerer Datalogi med et tilvalg/sidefag.

Dit valg har betydning for, hvilke kandidatuddannelser du kan blive optaget på, og kan også have indflydelse på dine fremtidige karrieremuligheder. Derfor skal du først vælge evt. tilvalg/sidefag, når du er godt i gang med din uddannelse.

I de anbefalede studieforløb kan du se en detaljeret oversigt over bacheloruddannelsens kurser og deres indhold.