Skip to main content
Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen cand.it. – Webkommunikation skal du have en relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Bacheloruddannelsen inden for humaniora
 • Bacheloruddannelse inden for samfundsvidenskab

Følgende bacheloruddannelser giver dig retskrav på optagelse:

 • Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med engelsk, it og Webkommunikation
 • Bacheloruddannelsen i informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
 • Bacheloruddannelsen i bibliotekskundskab og videnskommunikation

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en relevant professionsbacheloruddannelse. Eksempelvis er følgende professionsbacheloruddannelser adgangsgivende:

 • Webudvikling
 • Softwareudvikling
 • Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation
 • Folkeskolelærer
 • Sygeplejerske
 • Pædagog
 • Socialrådgiver

Forventninger til it-kundskaber

Det forventes, at du har kendskab til grundlæggende HTML og CSS inden studiestart, fx gennem fag, du har haft på din bacheloruddannelse. Det er også muligt at få dette kendskab gennem online tutorials, fx w3schools.com.

Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. 

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

 • Karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse - er bacheloruddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes gennemsnit på de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet. 
 • Motivation for optagelse på kandidatuddannelsen, herunder viden om områder af relevans for kandidatuddannelsen - dette skal dokumenteres i den motiverede ansøgning. 

Kriterierne vægter 50 % hver.

Den motiverede ansøgning må maksimalt fylde 2 sider. På ug.dk kan du få tips til at udarbejde en motiveret ansøgning. Husk, at du i ansøgningen også skal dokumentere/beskrive, hvis du har viden om særlige områder af relevans for uddannelsen.

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS