Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af tre specialiseringsretninger: Interaktionsdesign, Webarkitektur og Webformidling. Webformidling udbydes både på dansk og engelskNår du tilmelder dig uddannelsen, skal du vælge specialiseringsretning med tilhørende specialiseringsfag.

Til specialiseringsretningerne hører en række fællesfag, som er gældende for alle tre retninger. Uddannelsen vægter i alt 120 ECTS.

Uddannelsen er bygget op med tre fag pr. semester vekslende mellem teoretiske fag og mere praktisk betonede fag. 

Fællesfaget Projekt skrives på 2. semester. Her er konfrontationstimerne helt eller delvist erstattet af vejledning, og projektet skrives i grupper på 3-4 studerende med mulighed for at samarbejde på tværs af specialiseringerne.

På specialiseringsretningen Interaktionsdesign er undervisningsformen udpræget projekt- og vejledningsorienteret.

På uddannelsens 3. semester kan du enten tage et valgfag eller tage i praktik i en virksomhed.

Har du udlængsel mod udlandet, er 3. semester også det mest egnede.

4. semester skriver du speciale.

For at bestå cand.it.-uddannelsen i Webkommunikation skal du altså gennemføre og bestå følgende:

  • 5 fællesfag (1., 2. og 3. semester)
  • 3 specialiseringsfag (særfag) (1., 2. og 3. semester)
  • 1 valgfag eller et projektorienteret forløb med virksomhedspraktik (3. semester)
  • 1 specialeafhandling (4. semester)

Særfagene er uddannelsens kernefag. De er nærmere beskrevet i studieordningen.

Undervisningssproget på de dansksprogede specialiseringer er primært dansk. Men du vil også kunne forvente undervisning og litteratur på engelsk. På den engelsksprogede specialisering Web communication design vil undervisningen foregå på engelsk.

  
Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Cand.it. Webkommunikation

læs her

Studieordning

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Cand.it. Webkommunikation. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

klik her