Skip to main content

Cand.it. – Webkommunikation er et fuldtidsstudie med en årsnorm på 1680 timer. Du har tre fag pr. semester og ved skemalægningen tilstræber vi, at fagene samles på maks. tre dage om ugen. På studiets side kan du se uddannelsens aktuelle skemaer.

Vi brænder for vores fag, og vi gør os umage – de samme forventninger har vi til dig. På uddannelsen vil du møde forskellige undervisningsformer: forelæsninger, holdundervisning, diskussioner, casearbejde, praktiske øvelser, opgaveløsning, gruppearbejde, projektarbejde og vejledning. I tiden uden for selve undervisningen, skal du derfor, ud over at læse pensum, også forvente at bruge tid på at forberede oplæg, præsentationer og løbende arbejde med både praktiske it-tekniske opgaver samt mere teoretiske skriftlige opgaver.

Uddannelsen har en række fællesfag, nemlig Webmedieret kommunikation og interaktion, Webformater og standarder, Brugerstudier og evaluering af digitale brugergrænseflader samt Organizational communication. Hertil vælger du en af de tre specialiseringsretninger: Interaktionsdesign, Webarkitektur eller Webformidling. Sidstnævnte udbydes  både på dansk og engelsk.

Med en specialisering i Interaktionsdesign vil du opnå kompetencer i at skabe webapplikationer, der i deres design og funktionalitet bygger på brugernes behov. Du vil se verden og it-behovene fra brugernes perspektiv og udvikle it med afsæt i dette. Du vil lære at undersøge brugersituationer, udføre brugerstudier og derudfra designe prototyper til videre brugertestning.

Med en specialisering i Webarkitektur vil du opnå kompetencer inden for webbaseret informationsarkitektur, altså hvordan indhold på nettet struktureres med særlig fokus på den webbaserede kommunikation. Du vil lære at konfigurere og opbygge systemer til strukturering og håndtering af viden, og du vil blive præsenteret for teknologier og standarder til at håndtere og præsentere information og kommunikation på nettet.

Med en specialisering i Webformidling vil du opnå kompetencer inden for webbaseret formidling og kommunikation. Du vil lære at tilrettelægge digital formidling, og hvordan det opmærkes til web, at analysere og designe e-læringsforløb samt rådgive om organisering af information og kommunikation i organisationer og virksomheder.

På 2. semester skal du sammen med 2-3 medstuderende arbejde med et projekt, hvor I fordyber jeg i en problemstilling inden for et eller flere af uddannelsens temaer.