Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i mekanik varer tre år (6 semestre), hvorefter du kan starte på kandidatdelen.

Uddannelsen består af en kombination af teorikurser og praktisk projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Uddannelsen kan læses på dansk i Odense med særligt fokus på strukturel design, fluidmekanik eller robotmekanik og uddannelsens opbygning er beskrevet nedenfor.

Uddannelsen kan læses på engelsk i Sønderborg med særligt fokus på mekatroniske systemer, intelligente mekaniske systemer eller hydrauliske systemer, og uddannelsens opbygning er beskrevet her.

Semestertemaer

På alle semestre arbejdes der med et hovedtema:

 1. Produktudvikling
 2. Mekanisk konstruktion
 3. Mekanisk design
 4. Eksperimentel mekanik
 5. Experts in Team Innovation og valgfag/udlandsophold
 6. Bachelorprojekt

På semester 1-4 foregår en del af undervisningen som problembaseret læring, hvor der arbejdes med problembaserede projekter i samarbejde med virksomheder.

De problemorienterede projekter er baseret på den læring, der er opnået i semestrets og tidligere semestres fagligheder, ligesom der som en del af projektmodulet undervises i emner, der er nødvendige for gennemførelsen af projektet. Generelt kan fagene på bacheloruddannelsen i mekanik deles ind i fire kategorier:

 1. Grundlæggende videnskabelige fag
 2. Anvendt videnskabelige fag
 3. Problembaseret projektarbejde
 4. Valgfag

På første semester har du bl.a. kurser inden for

 • materialelære
 • produktudvikling
 • CAD
 • FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
 • matematik
 • statik og styrkelære

På andet semester har du bl.a. kurser inden for

 • materialelære
 • procesteknologi
 • arbejdsmiljø
 • CAD
 • produktsikkerhed
 • videnskabsteori
 • matematik
 • statik og styrkelære
 • programmering

På tredje semester har du bl.a. kurser inden for

 • maskinelementer
 • mekanismelære
 • dynamik
 • matematik
 • numerisk analyse
 • introduktion til programmering

På fjerde semester har du bl.a. kurser inden for

 • varmelære
 • fluidmekanik
 • termodynamik
 • reguleringsteknik
 • finite element modellering
 • statistik og sandsynlighedsregning

På femte semester har du bl.a. kurser inden for

 • valgfag
 • internationalisering (udveksling/hjemme)
 • projektledelse og tværfaglige projektarbejde

På sjette semester arbejder du med

 • svingningslære
 • optimering
 • kontinuummekanik
 • bachelorprojekt

Der tages forbehold for ændringer.


Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af mekanik. Skemaet varierer fra uge til uge, men der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Projekttema 1: Produktudvikling, Materialelære, CAD, SDG, Projekt
08:00 - 12:00
Undervisning

Projekttema 1: Produktudvikling, Materialelære, CAD, SDG, Projekt
08:00 - 12:00
Projekt

Ingeniørfagligt grundlag 1: Matematik, Statik og styrkelære
08:00 - 12:00
Undervisning

Projekttema 1: Produktudvikling, Materialelære, CAD, SDG, Projekt
08:00 - 12:00
Projekt

Ingeniørfagligt grundlag 1: Matematik, Statik og styrkelære
12:00 - 16:00
Undervisning

Projekttema 1: Produktudvikling, materialelære, CAD, SDG, Projekt
12:00 - 16:15
Projekt

Projekttema 1: Produktudvikling, Materialelære, CAD, SDG, Projekt  
12:00 - 16:00
Undervisning

Ingeniørfagligt grundlag 1: Matematik, Statik og styrkelære
12:00 - 14:00
Opgaveregning

Projekttema 1: Produktudvikling, Materialelære, CAD, SDG, Projekt
12:00 - 16:00
CAD

   

 

Robotteknologisk matematik
16:00 - 18:00
ForelæsningIngeniørfagligt grundlag 1: Matematik, Statik og styrkelære
14:00 - 15:30
Undervisning

Se flere eksempler på ugeskemaer her.