Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i maskinteknik varer tre år (6 semestre), hvorefter du kan starte på kandidatdelen.

Uddannelsen består af en kombination af teorikurser og praktisk projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Uddannelsen kan læses på engelsk i Sønderborg med særligt fokus på mekatroniske systemer, intelligente mekaniske systemer eller hydrauliske systemer, og opbygningen af uddannelsen i Sønderborg er beskrevet nedenfor.

Uddannelsen kan læses på dansk i Odense med særligt fokus på strukturel design, fluidmekanik eller robotmekanik, og opbygningen af uddannelsen i Odense er beskrevet her.

Semestertemaer

På alle semestre arbejdes der med et hovedtema:

 1. Produktudvikling
 2. Mekanisk konstruktion
 3. Mekanisk design
 4. Eksperimentel mekanik
 5. Experts in Team Innovation og valgfag/udlandsophold
 6. Bachelorprojekt

På semester 1-4 foregår en del af undervisningen som problembaseret læring, hvor der arbejdes med problembaserede projekter i samarbejde med virksomheder.

De problemorienterede projekter er baseret på den læring, der er opnået i semestrets og tidligere semestres fagligheder, ligesom der som en del af projektmodulet undervises i emner, der er nødvendige for gennemførelsen af projektet. Generelt kan fagene på bacheloruddannelsen i maskinteknik deles ind i fire kategorier:

 1. Grundlæggende videnskabelige fag
 2. Anvendt videnskabelige fag
 3. Problembaseret projektarbejde
 4. Valgfag

På første semester har du bl.a. kurser inden for

 • materialelære
 • produktudvikling
 • CAD
 • FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
 • matematik
 • statik og styrkelære

På andet semester har du bl.a. kurser inden for

 • materialelære
 • procesteknologi
 • arbejdsmiljø
 • CAD
 • produktsikkerhed
 • videnskabsteori
 • matematik
 • statik og styrkelære
 • programmering

På tredje semester har du bl.a. kurser inden for

 • maskinelementer
 • mekanismelære
 • dynamik
 • matematik
 • numerisk analyse
 • introduktion til programmering

På fjerde semester har du bl.a. kurser inden for

 • varmelære
 • fluidmekanik
 • termodynamik
 • reguleringsteknik
 • finite element modellering
 • statistik og sandsynlighedsregning

På femte semester har du bl.a. kurser inden for

 • valgfag
 • internationalisering (udveksling/hjemme)
 • projektledelse og tværfaglige projektarbejde

På sjette semester arbejder du med

 • svingningslære
 • optimering
 • kontinuummekanik
 • bachelorprojekt

Der tages forbehold for ændringer.