Skip to main content

Specialisering i Medicinalkemi

Medicinalkemi er en tværfaglig disciplin i krydsfeltet mellem kemi, molekylær biologi og farmaci. Specialiseringen i Medicinalkemi giver dig en bred kemisk baggrund med fokus på organisk kemi, suppleret med biologisk viden om funktionen af lægemidler i kroppen og farmaceutisk ekspertise i, hvordan lægemidler formuleres.

På Institut for Fysik, Kemi og Farmaci har SDU, som det eneste universitet i Danmark, kemikere og farmaceuter på det samme institut. Det giver en helt særlig synergi mellem kemi og farmaci med hensyn til både undervisning og forskning, da forskere arbejder på tværs mellem de to faggrupper. Vi har for eksempel et projekt, hvor kemikere og farmaceuter arbejder sammen om udvikling af nye antibiotika.

Efter din bacheloruddannelse i Kemi med specialisering i Medicinalkemi har du mulighed for at blive optaget på vores kandidatuddannelser i Medicinalkemi eller Kemi. På kandidatuddannelsen i Medicinalkemi bygger du ovenpå de medicinalkemiske og biologiske fag fra din bachelor.

Du har også mulighed for at tone din uddannelse i den retning, du ønsker. Det kan for eksempel være ved at fokusere på organisk kemi og syntese af nye molekyler og lægemidler eller på computermodellering, som i stigende grad bruges i design af lægemidler.

En kandidatgrad i Medicinalkemi giver dig mange jobmuligheder. I medicinalindustrien kan du arbejde med udvikling af nye biologisk aktive molekyler, der kan danne udgangspunkt for nye lægemidler. Du kan også medvirke i produktionen og med kvalitetssikring af lægemidler. Du har også mulighed for at blive forsker med et ph.d.-studium.

Studiets opbygning med specialisering i Medicinalkemi

Førsteåret er identisk for alle bachelorstuderende i Kemi. Det betyder, at du får et stærkt kemisk fundament at bygge videre på. I slutningen af førsteåret har du mulighed for at vælge et projekt om medicinalkemi, når du skal lave dit førsteårsprojekt.

På dit andet og tredje år specialiserer du dig med kurser inden for organisk kemi og medicinalkemi samtidig med, at du har biologiske og farmaceutiske fag, hvor du vil komme til at lære om det genetiske flow, proteiners funktion i kroppen, og hvordan man formulerer lægemidler. Samtidig med dette har du også en række kemifag, der støtter specialiseringen. Du afslutter din bacheloruddannelse med et bachelorprojekt omhandlende medicinalkemi.

Du får således en bacheloruddannelse, der giver dig redskaber til at fortsætte et studie i Medicinalkemi på kandidatuddannelsen, men du har også en grundig generel kemisk viden. Derfor kan du også vælge at fortsætte på en kandidatuddannelse i Kemi.

Anbefalet studieforløb