Skip to main content

Specialisering i Medicinalkemi

Medicinalkemi er en tværfaglig disciplin i krydsfeltet mellem kemi, molekylær biologi og farmaci. Specialiseringen i Medicinalkemi giver dig en bred kemisk baggrund med fokus på organisk kemi, suppleret med biologisk viden om funktionen af lægemidler i kroppen og farmaceutisk ekspertise i, hvordan lægemidler formuleres.

På Institut for Fysik, Kemi og Farmaci har SDU, som det eneste universitet i Danmark, kemikere og farmaceuter på det samme institut. Det giver en helt særlig synergi mellem kemi og farmaci med hensyn til både undervisning og forskning, da forskere arbejder på tværs mellem de to faggrupper. Vi har for eksempel et projekt, hvor kemikere og farmaceuter arbejder sammen om udvikling af nye antibiotika.

Specialiseringen i Medicinalkemi leder naturligt videre til kandidatuddannelsen i Medicinalkemi, hvor du bygger oven på de medicinalkemiske og biologiske fag fra bacheloruddannelsen. Du kan dog også blive optaget på andre kandidatuddannelser, for eksempel Kemi og Data Science.

Du har også mulighed for at tone din uddannelse i den retning, du ønsker. Det kan for eksempel være ved at fokusere på organisk kemi og syntese af nye molekyler og lægemidler eller på computermodellering, som i stigende grad bruges i design af lægemidler.

En kandidatgrad i Medicinalkemi giver dig mange jobmuligheder. I medicinalindustrien kan du arbejde med udvikling af nye biologisk aktive molekyler, der kan danne udgangspunkt for nye lægemidler. Du kan også medvirke i produktionen og med kvalitetssikring af lægemidler. Du har også mulighed for at blive forsker med et ph.d.-studium.

Uddannelsens opbygning med specialisering i Medicinalkemi

Uddannelsens 1. år er identisk for alle bachelorstuderende i Kemi. Det betyder, at du får et stærkt kemisk fundament at bygge videre på. I slutningen af førsteåret har du mulighed for at vælge et projekt om medicinalkemi, når du skal lave dit førsteårsprojekt.

Fra starten af 2. år specialiserer du dig med kurser inden for organisk kemi og medicinalkemi, samtidig med at du har biologiske og farmaceutiske kurser, hvor du vil komme til at lære om det genetiske flow, proteiners funktion i kroppen, og hvordan man formulerer lægemidler. Samtidig med dette har du også en række kemifag, der støtter specialiseringen. Du afslutter din bacheloruddannelse med et medicinalkemisk bachelorprojekt.

For at blive optaget på specialiseringen i Medicinalkemi skal du søge om profilskift i slutningen af uddannelsens 1. år. En forudsætning for at få dispensation til profilskift er, at du består 60 ECTS i løbet af 1. år.

Anbefalet studieforløb

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 12.08.2021