Skip to main content

Karriere

Louise Hein Storm har læst bachelor i Kemi og specialiseret sig i Medicinalkemi. Hun fik hurtigt sit første job. Mød Louise her - og hør hvad hun drømmer om at bruge Medicinalkemi til:

Mød Frederik Nielsen, som har læst Kemi på SDU. Hans første job var som rets-kemiker - i dag har han sin egen virksomhed, hvor han hjælper laboratorier med at implementere it-systemer:

Kompetencer

Kemiuddannelsen på SDU giver dig vigtige kompetencer både inden for og ud over kemiens vidt forgrenede verden. Kompetencerne målretter specielt uddannelsen mod jobs i industrien og offentlige organisationer, hvor du for eksempel kan arbejde med forskning og udvikling, registrering af lægemidler og kvalitetskontrol. Du kan også vælge at blive underviser på en gymnasial uddannelse. 

Med en bachelorgrad i Kemi kan du forvente at beherske følgende færdigheder:

  • At kunne undersøge konkrete kemiske fænomener teoretisk og eksperimentelt
  • At kunne anvende en række laboratorieteknikker, blandt andet inden for analytisk spektroskopi og kemisk syntese
  • At kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, anvende relevante analyse- og løsningsmodeller samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger
  • At kunne arbejde både selvstændigt og i grupper med et større mål for øje

Kandidatmuligheder

De fleste bachelorer i Kemi vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i Kemi. Her bliver du på SDU en del af et stærkt internationalt forskningsmiljø, som blandt andet forsker  i modificeret DNA og i kemiske stoffer til nye lægemidler.

Afhængigt af hvordan du vælger at opbygge din bacheloruddannelse, kan den også være adgangsgivende til andre kandidatuddannelser.

Få et overblik over alle dine kandidatmuligheder i DIVA

Jobmuligheder

Der er stor efterspørgsel på kemikere både i erhvervslivet og i den offentlige sektor.

Som kemiker kan du få job i medicinalindustrien, miljøområdet eller i analyselaboratorier. Du kan også arbejde med kvalitetssikring, rådgivning og salg. Uanset hvilken vej inden for faget, du vælger, kommer du til at arbejde med at finde løsninger på vigtige udfordringer inden for miljø eller menneskers sundhed.

Hvis du kombinerer Kemi med et sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, er døren åben til de gymnasiale uddannelser, hvor du kan undervise i begge dine fag.