Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Som kemiker har du gode karrieremuligheder. Du kan søge mange forskellige jobs, og det er generelt nemt for nyuddannede kemikere at få arbejde.

Med en bachelorgrad i Kemi kan du undersøge konkrete kemiske fænomener teoretisk og eksperimentelt, blandt andet ved hjælp af en række laboratorieteknikken inden for eksempelvis analytisk spektroskopi og kemisk syntese. Derudover kan du vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, anvende relevante analyse- og løsningsmodeller og begrunde fagligt relaterede beslutninger. Endelig lærer du gennem uddannelsen at arbejde både selvstændigt og i grupper med et større mål for øje.

Bacheloruddannelsen i Kemi på SDU giver dig dermed vigtige kompetencer både inden for og ud over kemiens vidt forgrenede verden. Kompetencerne målretter specielt uddannelsen mod jobs i industrien og offentlige organisationer. Som kemiker kan du for eksempel få job i medicinalindustrien, på miljøområdet eller i analyselaboratorier. Du kan også arbejde med kvalitetssikring, rådgivning eller salg. Uanset hvilken vej inden for faget du vælger, kommer du til at arbejde med at finde løsninger på vigtige udfordringer inden for områder som miljø eller menneskers sundhed.

Hvis du kombinerer Kemi med et sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, kan du opnå kompetencer til at undervise på gymnasieniveau i både Kemi og dit sidefag. Som kemiker kan du også få job som underviser på tekniske skoler, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

5 eksempler på jobtitler

  • Specialist i katalysatorer i kemiske/industrielle anlæg

  • Projektleder på kemiske produktioner

  • Analysekemiker

  • Valideringsekspert i medicinalindustrien

  • Miljømedarbejder i kommunal forvaltning

21st century skills

Med en naturvidenskabelig uddannelse på SDU får du kompetencer som er større end din faglige viden.

Uanset hvilken naturvidenskabelig uddannelse du vælger, bliver du ikke kun en dygtig biolog, fysiker eller datalog. Du får også det vi kalder 21st century skills. Det betyder at du som en del af undervisningen lærer at igangsætte og gennemføre projekter. Du lærer hvordan man går analytisk til værks og tænker kritisk fra start til slut i en proces. Du vil opleve at du i løbet af din uddannelse udvikler dine kreative evner, og at du bliver dygtig til at forestille dig nye løsninger på problemer og opgaver.

Du bliver også skrap til at planlægge din tid og til at arbejde godt sammen med andre. Du lærer nemlig at kommunikere klart og at dele ud af din viden på en måde så andre lytter og forstår dig.

I løbet af din studietid bliver 21st century skills en naturlig måde for dig at løse opgaver på. Senere vil du opleve at du får gavn af kompetencerne i dit arbejdsliv – uanset om du vælger at blive en højtspecialiseret biomediciner, gymnasielærer, selvstændig iværksætter inden for kemi eller matematiker med en international forskningskarriere.

Se filmen med Louise

Se filmen med Frederik