Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Som kemiker har du gode karrieremuligheder. Du kan søge mange forskellige jobs, og det er generelt nemt for nyuddannede kemikere at få arbejde.

Med en bachelorgrad i Kemi kan du undersøge konkrete kemiske fænomener teoretisk og eksperimentelt, blandt andet ved hjælp af en række laboratorieteknikken inden for eksempelvis analytisk spektroskopi og kemisk syntese. Derudover kan du vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, anvende relevante analyse- og løsningsmodeller og begrunde fagligt relaterede beslutninger. Endelig lærer du gennem uddannelsen at arbejde både selvstændigt og i grupper med et større mål for øje.

Bacheloruddannelsen i Kemi på SDU giver dig dermed vigtige kompetencer både inden for og ud over kemiens vidt forgrenede verden. Kompetencerne målretter specielt uddannelsen mod jobs i industrien og offentlige organisationer. Som kemiker kan du for eksempel få job i medicinalindustrien, på miljøområdet eller i analyselaboratorier. Du kan også arbejde med kvalitetssikring, rådgivning eller salg. Uanset hvilken vej inden for faget du vælger, kommer du til at arbejde med at finde løsninger på vigtige udfordringer inden for områder som miljø eller menneskers sundhed.

Hvis du kombinerer Kemi med et sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, kan du opnå kompetencer til at undervise på gymnasieniveau i både Kemi og dit sidefag. Som kemiker kan du også få job som underviser på tekniske skoler, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Se filmen med Louise

Louise Hein Storm har læst bachelor i Kemi og specialiseret sig i Medicinalkemi. Hun fik hurtigt sit første job. Mød Louise her – og hør hvad hun drømmer om at bruge Medicinalkemi til:

Se filmen med Frederik

Mød Frederik Nielsen, som har læst Kemi på SDU. Hans første job var som retskemiker – i dag har han sin egen virksomhed, hvor han hjælper laboratorier med at implementere it-systemer: