Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Første år – det gode grundlag

På det første studieår bygger du videre på din viden fra gymnasiet. Du vil fra første dag fokusere på kemien og starter blandt andet med et kursus, der introducerer og perspektiverer kemi til forskning og anvendelse.

Du har også grundlæggende kurser i organisk, uorganisk og almen kemi, og derudover kurser i blandt andet molekylær biologi, matematik og fysik. Disse kurser giver dig dels en grundlæggende kemisk viden, som du kan trække på gennem resten af din uddannelse, og dels indsigt i samspillet mellem kemi og de øvrige naturvidenskabelige fag.

Det første studieår bliver afsluttet med et gruppebaseret førsteårsprojekt med en forsker som vejleder, hvor du får praktisk erfaring med en kemisk problemstilling, du selv vælger. 

Andet og tredje år

På andet og tredje studieår stifter du bekendtskab med en række centrale kemiske discipliner:

  • Organisk kemi
  • Uorganisk kemi
  • Kvantekemi
  • Fysisk kemi
  • Miljøkemi
  • Analytisk kemi

Fra starten af andet studieår har du mulighed for at specialisere dig i medicinalkemi eller gå efter en mere generel kemiprofil – som du dog på 5. semester har mulighed for at tone i retning af enten medicinalkemi, grøn kemi eller computaional chemistry.

Hvis du ønsker større bredde i din viden, kan du få et tværfagligt perspektiv på din uddannelse ved at kombinere Kemi med et tilvalg eller sidefag.

Bachelorprojekt

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt, hvor du kommer til at arbejde i en forskningsgruppe med dit eget videnskabelige projekt, som du undersøger teoretisk og/eller eksperimentelt.

Anbefalet studieforløb

Du kan læse Kemi enten som en et-faglig uddannelse, hvor du kan specialisere dig i et kemisk fagområde, eller som en to-faglig uddannelse, hvor du kombinerer Kemi med et tilvalg eller sidefag.

Dit valg har betydning for, hvilke kandidatuddannelser du kan blive optaget på, og det kan også have indflydelse på dine fremtidige jobmuligheder. Derfor skal du først vælge et evt. tilvalg/sidefag i slutningen af bacheloruddannelsens andet år.