Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Kemi varer 3 år. Hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

Når du søger om optagelse på uddannelsen, skal du vælge mellem den et-faglige, generelle kemiprofil og profilen i Medicinalkemi.

På 1. studieår er det faglige indhold af profilerne dog ens. Uanset hvilken af profilerne du vælger, har du derfor grundlæggende kurser i organisk, uorganisk og almen kemi på 1. år, og derudover kurser i blandt andet molekylær biologi, matematik og fysik. Disse kurser bygger videre på din viden fra gymnasiet og giver dig dels en grundlæggende kemisk viden som du kan trække på gennem resten af din uddannelse, dels indsigt i samspillet mellem kemi og de øvrige naturvidenskabelige fag.

På 2. år af den generelle kemiprofil dykker du dybere ned i kemiske fag og discipliner som bioorganisk kemi, uorganisk kemi, kvantekemi, fysisk kemi og spektroskopi.

På 3. studieår kan du tone den generelle kemiprofil i retning af enten bæredygtig kemi eller computational chemistry.

Profilskift

I løbet af 2. semester kan du under visse forudsætninger få dispensation til at skifte mellem den generelle kemiprofil og medicinalkemi-profilen med virkning fra 3. semester. En af forudsætningerne for at få dispensation til profilskift er at du har bestået hele 1. studieår.

Anbefalet studieforløb

Du kan læse beskrivelser af de enkelte kurser på den generelle kemiprofil ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Når du søger om optagelse på uddannelsen, skal du vælge mellem den generelle kemiprofil og profilen i Medicinalkemi.

På 1. studieår er det faglige indhold af profilerne dog ens. Uanset hvilken af profilerne du vælger, har du derfor grundlæggende kurser i organisk, uorganisk og almen kemi på 1. år, og derudover kurser i blandt andet molekylær biologi, matematik og fysik. Disse kurser bygger videre på din viden fra gymnasiet og giver dig dels en grundlæggende kemisk viden som du kan trække på gennem resten af din uddannelse, dels indsigt i samspillet mellem kemi og de øvrige naturvidenskabelige fag.

På 2. år af profilen i Medicinalkemi dykker du dybere ned i de kemiske fag, mens der samtidig kommer mere fokus på de fag der understøtter viden om produktion og virkning af lægemidler. Proteinkemi, organisk kemi og fremstilling af lægemidler er derfor i fokus.

På 3. studieår har profilen i Medicinalkemi særligt vægt på de biologiske processer og deres kemiske virkemidler. Du afslutter uddannelsen med dit bachelorprojekt, hvor du kan fordybe dig i forskning inden for eksempelvis udvikling af kræftmedicin, antibiotika eller transport af lægemidler i kroppen.

Profilskift

I løbet af 2. semester kan du under visse forudsætninger få dispensation til at skifte mellem de to profiler med virkning fra 3. semester. En af forudsætningerne for at få dispensation til profilskift er at du har bestået hele 1. studieår.

Anbefalet studieforløb

Du kan læse beskrivelser af de enkelte kurser på den generelle kemiprofil ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Hvis du har valgt den generelle kemiprofil og ønsker et mere tværfagligt perspektiv på din uddannelse, har du mulighed for at skifte fra det et-faglige til det to-faglige studieforløb fra starten af 5. semester. Her kombinerer du Kemi med et tilvalg eller sidefag

Anbefalet studieforløb

Opbygningen af kemi-delen af den to-faglige bacheloruddannelse afhænger af hvilket tilvalg/sidefag du vælger. Du kan læse beskrivelser af de enkelte kurser ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammerne nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammerne bedst i liggende format.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af bacheloruddannelsen i Kemi. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, for eksempel ’det akademiske kvarter’. Skemaet varierer fra uge til uge, men der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.


Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Kl. 8-10
Grundlæggende kemi (studiegruppetimer)

Kl. 8-10
Grundlæggende cellebiologi (eksaminatorium)
Kl. 10-12
Introduktion til kemi (forelæsning)
Kl. 10-12
Matematik for Biokemi og molekylær biologi, Biomedicin og Kemi (forelæsning)
Kl. 10-12
Grundlæggende kemi (eksaminatorium)
Kl. 10-12
Matematik for Biokemi og molekylær biologi, Biomedicin og Kemi (eksaminatorium)
 
Kl. 12-14
Grundlæggende kemi (forelæsning)
Kl. 12-14
Grundlæggende kemi (eksaminatorium)
Kl. 12-13
Grundlæggende kemi (forelæsning)
Kl. 12-16
Introduktion til kemi (laboratorieøvelser)


Kl. 16-18
Grundlæggende cellebiologi (forelæsning)