Skip to main content

Nyt om forskning: CLF Nyhedsbrev, januar 2018

Center for landdsitriktsforsknings hovedformål er at bidrage til udvikling af bæredygtige landdistrikter med særligt sigte på den erhvervsmæssige udvikling og befolkningens levevilkår.

Det søges opfyldt gennem forskning og udredning, evaluering, udvikling af koncepter og metoder, vidensopsamling og dokumentation, undervisning samt anden formidling. Centret indgår i en tæt idé- og erfaringsudveksling med interessenter i landdistrikter og landdistriktsudvikling og samarbejder med eksterne forsknings- og udviklingsmiljøer.

Læs nyhedsbrevet her

Redaktionen afsluttet: 02.02.2018