Skip to main content

Professor fra SDU Esbjerg skal være med til at sikre havets fremtid

Havet er livets kilde til vores planet og er derfor nødvendig for samfundet og den blomstrende verdensøkonomi. Derfor skal Niels Vestergaard i tæt samarbejde med anerkendte forskere og verdens ledere forsøge at rette op på menneskets enorme pres på verdenshavene.

Et stort internationalt samarbejde mellem ledere fra hele verden, kaldet ”High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy”, tilføjer Professor og Institutleder på SDU i Esbjerg, Niels Vestergaard til deres gruppe af eksperter. Han skal sammen med ekspertgruppen og panelet være med til at sikre havets fremtid. Dette skal de gøre ved at udarbejde en ny kontrakt mellem mennesket og havet og derved opfylde et af FN’s 14 udviklingsmål. 

Niels Vestergaard glæder sig over initiativet 

I forbindelse med oprettelsen af en ekspertgruppe, der skal hjælpe med at realisere målene for projektet, er Professor og Institutleder på Institut for Sociologi, Miljø-og Erhvervsøkonomi i Esbjerg Niels Vestergaard inviteret. Han ser frem til samarbejdet og tøvede ikke med at takke ja til tilbuddet. 

- Jeg glæder mig meget til at samarbejde internationalt anerkendte forskere om at udarbejde forslag, hvor vi arbejder med et af FN’s 14 udviklingsmål. Det er et utrolig vigtigt arbejde at komme med forskningsbaserede forslag til, hvordan vi udnytter verdenshavene på en bæredygtig økonomisk måde, som er et af udviklingsmålene. Det var derfor let for mig at sige ja tak til invitationen om at være mellem af ekspertgruppen. 

SDU-professoren selv kommer til at bidrage med hans ekspertviden inden for ressourcer, klima og økonomi. 

- Mit bidrag bliver at undersøge, om den regulering og forvaltning, der foreslås, faktisk også gør, at vi når de fastsatte mål på en fornuftig økonomisk måde. Jeg vil også undersøge, hvilke værdier og hvor store værdier vi i dag skaber med havet som ressource, forklarer han. 

Niels Vestergaard

High Level Panel vil ændre måden, verden tænker, agerer og føler omkring havet 

I dag truer menneskets aktiviteter havets sundhed, og det sætter et enormt pres på dets økosystemer. For at komme problemerne til livs, er High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy blevet dannet. Deres mål er at lave en ny kontrakt mellem mennesket og naturen ved at sætte fokus på at beskytte og investere i havet. 

Kontrakten kommer til at indeholde forslag til, hvordan man ved at skifte til en bæredygtig hav-økonomi kan være med til at opnå bæredygtige målsætninger, der er relateret til bl.a. hungersnød, sundhed, energi og jobs. Det skal til sidst ende ud med en stor rapport, der skal publiceres af panelet til the UN Ocean Summit i 2020, der bliver afholdt i Lissabon, Portugal. 

Verdens ledere og eksperter står i spidsen for samarbejdet 

Panelet består af en samlet gruppe på 12 statsministre og præsidenter fra hele verden, såsom Sverige, Australien og Chile samt en støtte fra the UN Secretary General’s Special Envoy for the Ocean. Fælles for dem alle er, at de erkender, at økonomisk produktion skal gå hånd i hånd med beskyttelse af havet. Initiativet forpligter lederne til at overholde de bæredygtige løsninger, der skal til for at opbygge en bedre fremtid for jordens have. 

Garantien for, at kvaliteten og integriteten af panelets arbejde er i top, skal sikres af ekspertgruppen. Ekspertgruppen består af forskere og institutter, der dækker områder inden for økonomi, biologi, økologi, biokemi, geologi, havets fysik, ledelse og politik samt samfundsvidenskab. Herunder indgår Professor og Institutleder Niels Vestergaard, der sammen med resten af eksperterne skal rådgive FN og verdens ledere om, hvordan man sammen kan opfylde et af de 14 udviklingsmål. 

Yderligere information 

Mere information omkring High Level Panel kan findes på deres hjemmeside

Mød forskeren

Niels Vestergaard er Professor og Institutleder på SDU i Esbjerg, og forsker i sammenhængene mellem ressourcer, klima og økonomi. Han har en M.Sc. i matematik-økonomi fra Århus Universitet og en ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet. Derudover har han over 20 års erfaring som forsker indenfor sit felt, og er forfatter og medforfatter af over 50 publikationer i peer-reviewed tidsskrifter.

Se Niels' SDU-profil her

Redaktionen afsluttet: 13.12.2018