Skip to main content

Forskningsenheder

 

IRS - Sygehus Sønderjylland - Forskningsenheder

Fokus er kliniknær forskning, som har til hensigt at optimere det akutte patientforløb. Vores forskningsområder er:

  • Reduktion af antibiotikaresistens gennem bedre diagnostik af akutte infektioner og mere målrettet antibiotikaanvendelse
  • Optimering af det tværsektorielle akutte forløb for den ældre borger

Forskningsleder: Klinisk professor Christian Backer Mogensen
E-mail: cbacker@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Akutmedicin

Publikationer

Formålet med enheden er at bidrage til bedre patientbehandling gennem udvikling af evidens-baserede diagnostiske værktøjer med henblik på at skræddersy profylakse, diagnostik, prognostisering og behandling til den enkelte person med fokus på kroniske lidelser, herunder komplekse sygdomme (diagnostik)

MOK er inddelt i to. Blodprøver og medicin (kroniske inflammatoriske sygdomme, som har Klinisk professor Vibeke Andersen som forskningsleder samt mikrobiologi, som har Klinisk lektor Ming Chen som forskningsleder. 

Blodprøver, medicin:

Forskningsleder, blodprøver, medicin: Klinisk professor Vibeke Andersen
E-mail: vandersen@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Molekylærdiagnostik og Klinisk forskning - kroniske inflammatoriske sygdomme

Publikationer

Mikrobiologi:

Forskningsleder, mikrobiologi: Klinisk lektor Ming Chen
E-mail: mchen@health.sdu.dk

Læs årsrapporten for Forskningsenhed i Molekylærdiagnostik og Klinisk forskning - mikrobiologi

Publikationer

Læs mere:

Forskningsenhed i Molekylærdiagnostik og Klinisk forskning

 

Forskningsenhed i neurologi samarbejder med MS-klinikker i Syd- og Sønderjylland, Sydjysk Skleroseklinik og Neurologisk Klinik, og beskæftiger sig med forskning i: Multiple Sklerose, Mb. Parkinson, Apoplexi, Translationel forskning, generel neurologi og funktionelle lidelser

Forskningsleder: Klinisk professor  Thor Petersen
E-mail: thpetersen@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Neurologi

Publikationer

Forskningsenhed i Reumatologi hører til under IRS - Dansk Gigthospital

Forskningen tager udgangspunkt i tre store gigtsygdomme: Leddegigt, psoriasisgigt og hvirvelsøjlegigt, og foregår i samarbejde med Sygehus Sønderjylland og en række andre sygehuse og kommuner i Danmark, forskningsgrupper ved de danske universiteter og med forskere i Canada, USA, Frankrig, Holland, Tyskland, England, Holland, de Skandinaviske lande. Der fokuseres på såvel diagnostik, farmakologiske som non-farmakologiske behandlingstiltag, herunder reumatologisk rehabilitering og enheden har et etableret brugerråd.

Der er til afdelingen knyttet tre professorer og to kliniske lektorer, en seniorforsker, tre ph.d.-studerende, tre forskningsassistenter, en sygeplejerske og en sekretær.

Hospitalet og forskningsenheden har en lang tradition for bruger involvering indenfor både klinisk praksis, udvikling og forskning.

Forskningsleder: Oliver Hendricks - ohendricks@health.sdu.dk

Kontaktperson: Forskningssekretær Kirsten Frøhlich - e-mail: kfrohlich@danskgigthospital.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Reumatologi

Læs mere om forskning på Dansk Gigthospital

Læs mere om IRS - Dansk Gigthospital

Publikationer

Forskningsleder: Klinisk professor Thomas Strøm

E-mail: thomas.stroem@rsyd.dk

 

Medicinsk forskning varetager forskning i forhold til diagnostik og behandling af en bred gruppe af intern medicinske sygdomme, og arbejder inden for onkologi, lungemedicin, nefrologi, endokrinologi og palliation. 

Medicin:

Forskningsleder, medicin: Klinisk lektor Frans Brandt Kristensen
E-mail: fhbkristensen@health.sdu.dk
Tlf.: +45 7997 3008

Palliation:

Forskningsleder, palliation: Klinisk lektor Georg Bollig
E-mail: gbollig@health.sdu.dk
Tlf.: 

Læs mere om Medicinsk Forskningsenhed

Publikationer

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 10.06.2020