Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse.

International virksomhedskommunikation med specialisering i Engelsk

Du kan søge ind på uddannelsen med specialisering i engelsk, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • International virksomhedskommunikation med en engelsk sprogprofil (fra SDU i Odense og Slagelse) - giver dig retskrav på optagelse
 • International virksomhedskommunikation med sproglig og kulturel formidling (fra SDU i Sønderborg) - giver dig retskrav på optagelse

Bemærk, at du ikke har retskrav til optagelse, hvis du har læst International virksomhedskommunikation med Engelsk, IT og Web på SDU i Kolding. Derimod har du retskrav til Cand.it. - Webkommunikation.

 • International virksomhedskommunikation med engelsk fra et andet dansk universitet 
 • Engelsk fra SDU eller et andet dansk universitet
 • Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk) fra SDU
 • Professionsbachelor i Engelsk og digital markedskommunikation (tidligere Engelsk og IT-baseret markedskommunikation) fra SDU
 • En tilsvarende bacheloruddannelse med minimum 60 ECTS i Engelsk
International virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk

Du kan søge ind på uddannelsen med specialisering i dansk, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • International virksomhedskommunikation uanset specialisering (fra SDU i Odense og Slagelse) -  giver dig retskrav på optagelse
 • International virksomhedskommunikation med sproglig og kulturel formidling (fra SDU i Sønderborg) -  giver dig retskrav optagelse
 • Spanske og spanskamerikanske studier fra SDU - giver dig retskrav på optagelse

Bemærk, at du ikke har retskrav til optagelse, hvis du har læst International virksomhedskommunikation med Engelsk, IT og Web på SDU i Kolding. Derimod har du retskrav til Cand.it. - Webkommunikation.

 • Dansk fra et dansk universitet
 • Historie fra et dansk universitet
 • Medievidenskab fra et dansk universitet
 • Litteraturvidenskab fra et dansk universitet
 • Journalistik fra et dansk universitet

Du kan også søge om optagelse med specialisering i dansk, hvis du har en tilsvarende humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med minimum 60 ECTS inden for emner som journalistiske og medievidenskabelige discipliner, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, litteratur og kultur, metode og undersøgelsesdesign, analysestrategi, interkulturel kommunikation, oversættelse, tekstproduktion eller tilsvarende.

Krav om engelsk-niveau

Varsling: Fra optaget til studiestart i september 2025 vil du desuden skulle opfylde krav om Engelsk på B-niveau. Se mere om krav til sprogkundskaber.

Fagligt begrundet ansøgning

I den fagligt begrundede ansøgning skal du argumentere for relevansen af din baggrund og adgangsgivende uddannelse i forhold til kandidatuddannelsen, og herunder vise, at du har sat dig ind i kandidatuddannelsens indhold og opbygning. I den fagligt begrundede ansøgning skal du:

 • Dokumentere kendskab til kandidatuddannelsen, herunder at du har forholdt dig til uddannelsens studieordning
 • Beskrive, hvordan din adgangsgivende bacheloruddannelse er fagligt relevant for kandidatuddannelsen
 • Redegøre for andre relevante faglige erfaringer end dem, der er indeholdt i din bacheloruddannelse (erhvervserfaring, udlandsophold, frivilligt arbejde mm)
 • Gennem ansøgningen vise, at du kan skrive et situationstilpasset, målrettet og korrekt dansk eller engelsk

Udvælgelseskriterier

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet
 • I vurderingen af den fagligt begrundede ansøgning, lægges der især vægt på:
  • at du dokumenterer kendskab til uddannelsen, herunder at du har forholdt dig til uddannelsens studieordning
  • at du beskriver hvordan den adgangsgivende bacheloruddannelse er fagligt relevant for kandidatuddannelsen
  • at du redegør for andre relevante faglige erfaringer end dem, der er indeholdt i din bacheloruddannelse (erhvervserfaring, udlandsophold, frivilligt arbejde mm.)
  • at du gennem ansøgningen viser, at du kan skrive et situationstilpasset, målrettet og korrekt dansk eller engelsk

Karaktergennemsnittet vægter 75 % og den fagligt begrundet ansøgning 25 %. 

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.