Skip to main content
DA / EN

Dokumentation af sprogkundskaber

Hvis du søger ind på en uddannelse med et engelsk-krav, kan du dokumentere dine engelskkundskaber på én af følgende måder: 

Bemærk, at enkelte uddannelser har andre krav. Se særlige krav for: 

Hvis du søger ind på en dansksproget uddannelse kan du dokumentere dine danskkundskaber på følgende måder:

  • Bestået Dansk A på gymnasialt niveau
  • Bacheloruddannelse gennemført på dansk (du skal dokumentere undervisningssproget)
  • Bestået Studieprøven i Dansk som andetsprog. Søger du ind på kandidatuddannelsen i Farmaci, skal Studieprøven være bestået med minimum 7,0 i gennemsnit.
  • Individuel kompetencevurdering fra VUC. Se VUC.dk.
  • Bestået norsk, svensk eller islandsk på et niveau svarende til dansk A-niveau. Se, om du opfylder kravene i vores guide til omregning norske, svenske og islandske fagniveauer.

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 04.04.2024