Skip to main content
DA / EN

Krav til engelsk-sprogede uddannelser

Søger du ind på en engelsksproget uddannelse, skal du dokumentere dine engelskkundskaber, med mindre du har en bacheloruddannelse fra SDU, hvor adgangskravet var engelsk B. Du skal dokumentere dine sprogkundskaber på én af følgende måder: 

Bemærk, at enkelte uddannelser har andre krav. Se særlige krav for: 

Krav på dansk-sprogede uddannelser

Søger du ind på en dansksproget kandidatuddannelse på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal dokumentere danskkundskaber svarende til Dansk A på én af nedenstående måder:

  • Bestået Dansk A på gymnasialt niveau 
  • Bestået Studieprøven i Dansk som andetsprog. Søger du ind på kandidatuddannelsen i Farmaci, skal Studieprøven være bestået med minimum 7,0 i gennemsnit.
  • Individuel kompetencevurdering fra VUC. Se VUC.dk.
  • Bestået norsk, svensk eller islandsk på et niveau svarende til dansk A-niveau. Se, om du opfylder kravene i vores guide til omregning norske, svenske og islandske fagniveauer.

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 01.02.2024