Skip to main content

Dine valg undervejs definerer dine fremtidsmuligheder

På kandidatuddannelsen i International virksomhedskommunikation har du en masse valgfriheder og muligheder for at tone uddannelsen i den retning, du brænder for: 

 • Vil du på udlandsophold?
 • Hvad med projektorienteret forløb?
 • Hvad vil du lære i dine opgaver, projekter og valgfag?
 • Vil du arbejde alene eller sammen med andre?
 • Hvilket type problem vil du arbejde med i dit speciale?

På mitsdu kan du se mere om hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i kandidatuddannelsen i International virksomhedskommunikation. 

 

To kandidater fra International virksomhedskommunikation går ikke ud ad døren om to år med de samme kompetencer. Det betyder at vores kandidater løser mange forskellige opgaver ude i verden, når de afslutter deres kandidat. Opgaver, der matcher de kompetencer, de har udviklet undervejs.

Du kan gå mange veje – og det er dine valg undervejs i uddannelsen, som i høj grad definerer dine muligheder.

Eksempler på, hvad færdiguddannede kandidater har lært og gør ude i verden

Nedenfor kan du læse mere om, hvad kandidater fra denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er slet ikke udtømmende - du vil finde masser af kandidater, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Undervejs

Det du lærer undervejs i uddannelsen
Uddannelsen er en læreproces, hvor du blandt andet lærer at
:

 • anvende forskellige medier og former for kommunikation.
 • udtrykke dig korrekt på dit valgte fremmedsprog om både almene og faglige emner.
 • analysere organisationers kommunikation på dit valgte fremmedsprog.
 • styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • formidle faglige emner nuanceret både skriftlig og mundtligt.
 • igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig professionelt ansvar.
 Kandidater fra denne uddannelse nævner herudover en lang række kompetencer, som de, hver især, udviklede mens de studerede. 

Bagefter

Det du kan bidrage med efter uddannelsen
Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du skal:

 • planlægge, udvikle og løse virksomhedsinterne og virksomhedseksterne kommunikationsopgaver (arbejdsfunktioner i en kommunikations-, PR-, HR-, indkøbs- eller udviklingsafdeling eller på direktionsniveau).
 • deltage i planlægning og gennemførelse af markedsanalyser og markedsføring af virksomhedens produkter på nationale og internationale markeder (arbejdsfunktioner i en salgs- og marketingafdeling).

Listen her giver eksempler på hvad tidligere kandidater fortæller de arbejder med efter uddannelsen. Men listen er uendeligt meget længere.

 

 

 

 

Error while rendering view [Video Box]. Please, make sure the rendering is configured properly or contact your administrator.