Skip to main content

Uddannelsens opbygning 

Kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation varer 2 år fordelt på 4 semestre, hvor du på det fjerde semester skriver dit kandidatspeciale.

På denne uddannelse kan du vælge mellem linjerne engelsk eller dansk.

Uddannelsen består af en række obligatoriske kurser, valgfag samt et kandidatspeciale. Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kursets titel i oversigten over uddannelsens opbygning ovenfor.