Skip to main content

Indhold og opbygning

Jura på deltid (kandidat) er en 3-årig kandidatoverbygning på den juridiske bacheloruddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

 

Kandidatuddannelsen er en generel juridisk uddannelse, hvor der sker en uddybning af de områder, der indgår i bacheloruddannelsen, samt en supplering med yderligere juridiske discipliner.

 

På kandidatuddannelsen indgår følgende obligatoriske fag og fagelementer:

 

  • Skatteret (10 ECTS)
  • Civilproces og anden konfliktløsning (10 ECTS)
  • Forretningsforståelse for jurister (10 ECTS)
  • Kandidatspeciale inden for et valgfrit emne (30 ECTS) 

Du har mulighed for selv at præge din uddannelse i en bestemt retning. Du kan vælge mellem forskellige juridiske valgfag på baggrund af dine interesser. Bemærk at minimum ét sprogs skal være engelsksproget.  Derudover har du også mulighed for at skrive en seminaropgave eller at tage på udlandsophold eller i praktik, hvor du stadig kan følge studiet som fjernstudie.

De juridiske fag kan endvidere suppleres med valg fra Statskundskab (politologi) eller fra det erhvervsøkonomiske område. Vælges fag fra Statskundskab, vil det kunne bidrage til at øge forståelsen af den offentlige sektor og relationerne mellem denne og samfundet som helhed. Vælges fag fra den erhvervsøkonomiske område, vil det kunne øge forståelsen af virksomhedsrelaterede problemstillinger, hvilket ikke alene er relevant ved ansættelse i private organisationer og virksomheder, herunder måske især advokatvirksomheder, men også i funktioner inden for det offentlige med relation til erhvervsvirksomheder.

Link til de aktuelle fagbeskrivelser

Link til valgfagsoversigten

Kandidatoverbygning

Jura på deltid (kandidat) består af nogle traditionelle juridiske overbygningsfag, herunder Skatteret, Civilproces og Regnskabsforståelse (eller et andet fag med økonomisk indhold). Desuden skal du på studiets sidste semester udarbejde en kandidatafhandling inden for et selvvalgt juridisk emne. Herved får du mulighed for at vise evnen til at foretage en dybtgående analyse af en afgrænset juridisk problemstilling.

Herudover har du i høj grad mulighed for at skabe din egen uddannelsesprofil gennem en lang række juridiske valgfag. Det er også muligt at tage på udlandsophold, praktikophold og/eller skrive seminaropgaver. Du kan desuden supplere de juridiske fag med valgfag fra Statskundskab (politologi) eller fra det erhvervsøkonomiske område. Ved ønske om et fag udbudt af et andet studienævn skal Studienævn for Jura ansøges herom.

Fjernstudie

Syddansk Universitet tilbyder som de eneste i landet, at Jura på deltid (kandidat) kan læses som fjernstudie. Det betyder, at du kan følge undervisningen, selvom du er geografisk placeret andre steder i landet eller verden end i Odense.

Fjernstudiet er for alle, men muligheden henvender sig især til ansøgere, der gerne vil videreuddanne sig ved siden af deres arbejde, men som ikke har mulighed for at være fysisk på universitetet de pågældende lørdage om året, som deltidsstudiet ellers kræver.

Som en yderligere målgruppe er studiet også tiltænkt folk fra Grønland, Island og Færøerne. Der har længe været en efterspørgsel efter juridiske kompetencer, især blandt offentligt ansatte i det nordatlantiske område.

Vær opmærksom på, at de skriftlige stedprøver samt mundtlige eksamener afholdes på campus i Odense. Hvis du bor i udlandet, se forneden. 


Rent praktisk betyder online, at du kan følge undervisningen hvor og hvornår det passer dig. 

Alle forelæsninger optages, og du kan se dem live eller downloade dem efterfølgende og se dem, når det passer dig. Der er altså tale om en fleksibel undervisningsform, hvor det er dig som studerende og ikke undervisningstidspunktet eller -stedet, der sættes i centrum.

Onlineuddannelsen gør det også muligt at deltage i gruppearbejde online samt stille spørgsmål til underviserne online. Desuden tilrettelægges diverse online læringsaktiviteter.

Eksamen foregår som udgangspunkt ved fysisk fremmøde på Syddansk Universitet. Er du bosat uden for Danmark, er det dog muligt at tage eksamen uden at være fysisk tilstede på universitetet, såfremt du ansøger herom.

Du skal være opmærksom på, at ansøgningsfristen for afholdelse af eksamen i udlandet er senest 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.

Du skal søge via SPOC.

Vi bruger webkonferencesystemet Zoom, hvor du bl.a. har mulighed for undervejs i undervisningen at stille spørgsmål til underviseren via programmets chatfunktion. Zoom kan samtidig bruges til gruppearbejde i undervisningen, opgaveløsning samt faglige diskussioner med lyd og billede. Derudover kan du oprette dine egne virtuelle møderum i Zoom, hvor du kan mødes med medstuderende.

Følg med på iPad, anden tablet eller smartphone

Du har også mulighed for at følge undervisningen via webbrowseren på de fleste nyere iPads, andre tablets, iPhone og Android telefoner nyere end version 3. Dette foregår helt uden om Adobe Connect, og du kommer til at se undervisningen på samme måde som en video på YouTube. Du kan streame undervisningen live eller gense den senere ved at streame den som video on demand. Vær dog opmærksom på, at du kun kan deltage aktivt i undervisningen og stille spørgsmål, hvis du bruger Zoom via en computer.

Hvad kræves af teknisk udstyr for at kunne deltage

Undervisningen bliver ”sendt” via Internettet i HD-kvalitet 720 p med video, PowerPoints, lærerens noter på tavlen mm., så du kan følge uddannelsen – live eller tidsforskudt. Vær opmærksom på, at kvaliteten af det billede og lyd, du vil se og høre, er afhængig af dit udstyr. 

For at kunne deltage aktivt i undervisningen via Zoom har du brug for:

  1. En nyere Windows- eller Mac-computer og en god internetopkobling. Vi anbefaler en opkobling på mindst 2 Mbit i download. En trådløs forbindelse kan anvendes, men det er ikke optimalt, og det kan give udfald og forsinkelser, så billed- og lydkvalitet forringes.
  2. Et headset (dvs. høretelefoner og mikrofon). Vi anbefaler et USB-headset, da det giver den bedste kvalitet. Du skal af hensyn til lyden i møderummet for andre deltagere benytte et headset. Du må altså ikke sidde og snakke og få lyd ud igennem computerens indbyggede højttalere/mikrofon.
  3. Et webcam. Du skal have et webcam, hvis du ønsker, at dine medstuderende kan se dig ved gruppearbejde. Du må gerne bruge det indbyggede webcam i din pc.
  4. At installlere Zoom programmet på din enhed: se venligst denne vejledning