Skip to main content

Jobmuligheder

Jurister varetager forskellige opgaver inden for det juridiske felt og ansættes derfor bredt på arbejdsmarkedet. Jurister er fx beskæftiget i:

  • Retssektoren, herunder domstolene og advokatkontorerne
  • Politi- og anklagemyndigheden
  • Offentlige hverv i stat, kommuner og regioner
  • Private virksomheder, fx banker og forsikringsselskaber
  • Branche-, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer

For Juridisk Institut ved Syddansk Universitet er det vigtigt at se den juridiske uddannelse som en del af dit samlede liv. Derfor arbejder vi løbende på at skaffe flere studenterjobs i regionen, praktiksteder, praksisfag og på at udbygge samarbejdet med vores eksterne partere, så du under dit studieforløb kan stifte bekendtskab med de steder, hvor du kan søge ansættelse som færdig jurist. Ydermere tilbyder SDU relevant vejledning ved Karrierecenteret.

 

Kompetencebeskrivelse for kandidatuddannelsen i Jura på deltid (kandidat)

Viden og forståelse

Kandidatuddannelsen i jura giver viden, som inden for retsvidenskabens område er baseret på den højeste internationale forskning. Kandidaten kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over denne viden samt identificere relevante videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder

En kandidat i jura kan anvende juridisk metode til at identificere og analysere komplicerede juridiske problemstillinger under hensyntagen til juraens nationale og internationale kontekst. Kandidaten kan anvende sin viden på komplekse problemstillinger og kan selvstændigt udvide sin viden.
Kandidaten har færdigheder til selvstændigt og systematisk at strukturere og analysere teoretiske og praktiske samfundsvidenskabelige problemstillinger, opstille og kommunikere løsningsforslag samt forholde sig detaljeret og kritisk til den præsenterede løsning. På baggrund af de foretagne analyser kan kandidaten endvidere opstille nye analyse- og løsningsmodeller.

Kandidaten kan mundtligt og skriftligt formidle sin viden og diskutere fagrelevante problemstillinger med kolleger, virksomhedens ledelse og det omgivende samfund. Kandidaten kan både individuelt og i samarbejde med andre arbejde målrettet og systematisk.

Kompetencer

En kandidat i jura kan målrettet og systematisk arbejde på tværs af juridiske discipliner og styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer, som forudsætter nye løsningsmodeller.
Kandidaten kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og kan påtage sig professionelt ansvar samt indgå i ledelsesfunktioner. Kandidaten kan endvidere selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.
Kandidatuddannelsen i jura giver kompetence til beskæftigelse i såvel den offentlige som den private sektor med løsning.

Uddrag af studieordning for kandidatuddannelse i Jura på deltid, cand.jur., 2017