Skip to main content

Ansøgningsskema

Ansøgningsfristen for studiestart 1. september er 15. april, mens ansøgningsfristen for studiestart 1. februar er 1. december.

Hele uddannelsen

Når du søger om optagelse på hele kandidatuddannelsen i jura på deltid, har du mulighed for at vælge hvilke fag, du ønsker at starte med. Du skal søge om optagelse via Ansøgningsportalen og huske at anføre hvilke fag du søger optagelse på i dit første semester. Du bliver bedt om både fagkode og fagtitel. Hvis fagkoden ikke findes, er det nok kun at skrive fagtitlen. Efterfølgende indskrives man til hele studieordningen, men man betaler udelukkende for de valgte fag.

Når du kommer ind i Ansøgningsportalen, kan dine valgmuligheder ses nederst i skærmbilledet. Herfra vælger du "Jura kandidat på deltid..." og klikker videre på "Videre til oprettelse af ansøgning".

Her finder du udbud af aktuelle fag. Husk at vælge det korrekte semester.  

Som en del af dokumentationen for din optagelse, bedes du skrive og vedhæfte en motiveret ansøgning, som indeholder følgende oplysninger:

Fornavn og efternavn, CPR-nummer, dato samt en kort tekst, hvor du angiver din motivation for optagelse på uddannelsen, bl.a. hvilke overvejelser du gør dig med hensyn til, hvad uddannelsen skal bruges til i forhold til din nuværende jobsituation, din fremtidige karriere og dig selv personligt.

 

Enkeltfag på deltidsuddannelsen

Ønsker du at tilmelde dig til enkeltfag uden indskrivning til hele uddannelsen, kan du benytte Ansøgningsportalen og anføre det eller de fag, du søger optagelse på. Se ovenfor under "Hele uddannelsen", hvor du finder et link til det aktuelle fagudbud.

Når du kommer ind i Ansøgningsportalen, kan dine valgmuligheder ses nederst i skærmbilledet. Herfra vælger du "Enkeltfag - jura kandidat på deltid..." og klikker videre på "Videre til oprettelse af ansøgning".

Hvis du har spørgsmål til optagelse, adgangskrav og betaling, så kan du kontakte Syddansk Universitets Efteruddannelse på tlf. 65 50 10 54 eller via vores kontaktformular.

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Jura skal du have en dansk bacheloruddannelse i Jura eller tilsvarende udenlandsk uddannelse.

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber.

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/finsk/islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

Der er 65 pladser på uddannelsen i alt. 50 med optag pr. 01. september og 15 med optag pr. 01. februar.

Er der flere kvalificerede ansøgere end pladser, udvælges ansøgere på baggrund af karaktergennemsnittet på den adgangsgivende bacheloruddannelse.

Har du ikke bestået den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet, vil karaktergennemsnittet blive beregnet på baggrund af beståede fag på uddannelsen.

For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

  • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle bestået fag.
  • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
  • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
  • Motiveret ansøgning
  • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav.

Du kan tilgå det elektroniske ansøgningsskema til hele uddannelsen senest 1 måned inden studiestart.
Læs mere under Ansøgningsskema.

  • Frist for ansøgning til studiestart 1. september er den 15. april
  • Frister for ansøgning til studiestart 1. februar er den 1. december

    Hvis der stadig er ledige pladser og ansøgningsfristen udvides, kan det ikke garanteres, at alle administrative sagsgange er afsluttet inden semesterstart.

 

Ønsker du at deltage i fag på kandidatuddannelsen i jura på deltid inden bacheloruddannelsen i jura er bestået?

Du kan søge om tilladelse til at tage fag på kandidatuddannelsen i jura på deltid, inden din bacheloruddannelsen i jura er bestået. Du kan maksimalt tage 30 ETS-point inden bestået BA og du skal benytte dette ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet udfyldes og vedhæftes din ansøgning om optagelse i Ansøgningsportalen på kandidatuddannelsen i jura på deltid hhv. din ansøgning om optagelse i Ansøgningsportalen på enkeltfag fra kandidatuddannelsen i jura på deltid.


Ønsker du at deltage i fag fra kandidatuddannelsen i jura på dagstudiet?

Ønsker du at følge et eller flere fag fra kandidatuddannelsen i jura på dagstudiet, kan du søge om indskrivning via tompladsordningen, såfremt du opfylder adgangskravene og har søgt om optagelse eller allerede er optaget på kandidatuddannelsen i jura på deltid. Du kan læse mere om tompladsordningen her - hvor du også finder ansøgningsskema, oplysninger om priser mv. Der er ansøgningsfrist 1. december for fag i forårssemestret og 1. juli for fag i efterårssemestret. Oplys gerne, at du har søgt eller allerede er optaget på kandidatuddannelsen i jura på deltid. Du kan læse mere om vilkårene for tompladsordningen herunder priserne her.