Skip to main content

Ansøgningsskema

Ansøgningsfristen for studiestart 1. september er 15. april, mens ansøgningsfristen for studiestart 1. februar er 1. december.

Hele uddannelsen

Du skal søge om optagelse via Ansøgningsportalen. Når du er blevet optaget, vil du få mulighed for at tilmelde dig fag i dit første semester via vores selvbetjening.

Du indskrives til hele studieordningen, men betaler udelukkende for de fag, du melder dig til. 

Når du kommer ind i Ansøgningsportalen, kan dine valgmuligheder ses nederst i skærmbilledet. Herfra vælger du "Jura kandidat på deltid..." og klikker videre på "Videre til oprettelse af ansøgning".

Her finder du udbud af aktuelle fag. Husk at vælge det korrekte semester. 

 

 

Enkeltfag på deltidsuddannelsen

Ønsker du at tilmelde dig til enkeltfag uden indskrivning til hele uddannelsen, kan du benytte Ansøgningsportalen og anføre det eller de fag, du søger optagelse på. Se ovenfor under "Hele uddannelsen", hvor du finder et link til det aktuelle fagudbud.

Når du kommer ind i Ansøgningsportalen, kan dine valgmuligheder ses nederst i skærmbilledet. Herfra vælger du "Enkeltfag - jura kandidat på deltid..." og klikker videre på "Videre til oprettelse af ansøgning".

Hvis du har spørgsmål til optagelse, adgangskrav og betaling, så kan du kontakte Syddansk Universitets Efteruddannelse på tlf. 65 50 10 54 eller via vores kontaktformular.

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Jura skal du have en dansk bacheloruddannelse i Jura eller tilsvarende udenlandsk uddannelse.

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber.

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/finsk/islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

Der er 65 pladser på uddannelsen i alt. 50 med optag pr. 01. september og 15 med optag pr. 01. februar.

Er der flere kvalificerede ansøgere end pladser, udvælges ansøgere på baggrund af karaktergennemsnittet på den adgangsgivende bacheloruddannelse.

Har du ikke bestået den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet, vil karaktergennemsnittet blive beregnet på baggrund af beståede fag på uddannelsen.

For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle bestået fag.
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav.

Du kan tilgå det elektroniske ansøgningsskema til hele uddannelsen senest 1 måned inden studiestart.
Læs mere under Ansøgningsskema.

 • Frist for ansøgning til studiestart 1. september er den 15. april
 • Frister for ansøgning til studiestart 1. februar er den 1. december

  Hvis der stadig er ledige pladser og ansøgningsfristen udvides, kan det ikke garanteres, at alle administrative sagsgange er afsluttet inden semesterstart.

 

Ønsker du at deltage i fag fra kandidatuddannelsen i jura på dagstudiet?

Ønsker du at følge et eller flere fag fra kandidatuddannelsen i jura på dagstudiet, kan du søge om indskrivning via tompladsordningen, såfremt du opfylder adgangskravene og har søgt om optagelse eller allerede er optaget på kandidatuddannelsen i jura på deltid. Du kan læse mere om tompladsordningen her - hvor du også finder ansøgningsskema, oplysninger om priser mv. Der er ansøgningsfrist 1. december for fag i forårssemestret og 1. juli for fag i efterårssemestret. Oplys gerne, at du har søgt eller allerede er optaget på kandidatuddannelsen i jura på deltid. Du kan læse mere om vilkårene for tompladsordningen herunder priserne her.

 

 

 • Mød de studerende online

  Vores studerende svarer på spørgsmål om at læse på SDU

  Studerende fra alle SDU's uddannelser er klar til at dele deres erfaringer og svare på spørgsmål om lige præcis deres uddannelse. Du vælger selv, om du vil aftale et onlinemøde eller bare skrive en besked.