Skip to main content

Indhold og opbygning

Uddannelsen svarer til den toårige kandidatuddannelse Cand.jur., men foregår på deltid og varer derfor tre år.

 

Jura på deltid er en betalingsuddannelse

Prisen afhænger af, hvor mange ECTS-point et fag vægter. ECTS-pointene er en indikator på arbejdsbelastningen i faget. 1 ECTS svarer til ca. 27. arbejdstimer.

  • Pris pr. ECTS: 450 kr.  

Hele Bacheloruddannelsen bærer 180 ECTS i alt, og undervisningsgebyret afregnes i forhold til de(t) fag, du er tilmeldt pr. semester. 

Du kan læse mere under  Mere om studiet, hvor der står, hvor mange ECTS hvert fag bærer. 

Bemærk, at du først får adgang til SDU's e-læringssystem, itslaearning, når der er betalt. Se i øvrigt  betalingsbetingelser for efteruddannelse på Syddansk Universitet.

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

 

Kandidatuddannelse

Uddannelsen svarer til de toårige kandidatuddannelse i jura, men foregår på deltid og varer derfor tre år.

 

Jura på deltid (kandidat) består af nogle traditionelle juridiske overbygningsfag, herunder Skatteret, Civilproces og Regnskabsforståelse (eller et andet fag med økonomisk indhold). Desuden skal du på studiets sidste semester udarbejde en kandidatafhandling inden for et selvvalgt juridisk emne. Herved får du mulighed for at vise evnen til at foretage en dybtgående analyse af en afgrænset juridisk problemstilling. 

 

Herudover har du i høj grad mulighed for at skabe din egen uddannelsesprofil gennem en lang række juridiske valgfag. Det er også muligt at tage på udlandsophold, praktikophold og/eller skrive seminaropgaver. Du kan desuden supplere de juridiske fag med valgfag fra Statskundskab (politologi) eller fra det erhvervsøkonomiske område. Ved ønske om et fag udbudt af et andet studienævn skal Studienævn for Jura ansøges herom.

 

 

Studielivet

En fredelig læseplads finder du i de rolige omgivelser i studiemiljøerne eller på Universitetsbiblioteket. På biblioteket kan du desuden via bibliotekets database finde frem til en stor del af den litteratur, du har brug for. Har du brug for speciallitteratur, er der mulighed for at skaffe bøger hjem fra andre universiteter både i og udenfor Danmark. 

 

SDU Odense har også sin egen »Studenterboghandel«, hvor det er muligt at bestille og købe præcis den litteratur, der er relevant for dig.