Skip to main content

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende uddannelse og have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Samt en af følgende fagkombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Geovidenskab A og Kemi B
  • Biologi A, Fysik C og Kemi B

Desuden skal du opfylde følgende mindstekrav:

 • Når du søger om optagelse i kvote 1, skal du have et karaktergennemsnit på mindst 9,0
 • Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 og bestå en optagelsesprøve

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, er det nødvendigt, at du søger ind i kvote 2.

Men det kan også være en god idé at søge i kvote 2, selvom du opfylder karakterkravet i kvote 1. Så optimerer du chancen for en studieplads.

Når du søger i kvote 2, vurderer vi nemlig samtidig, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Du kan søge to gange Medicin på SDU

 SDU udbyder bacheloruddannelsen i Medicin med efterfølgende kandidat Odense og med efterfølgende kandidat i Esbjerg. I begge tilfælde er bacheloruddannelsen (uddannelsens første tre år) placeret i Odense.

Når du udfylder din prioriteringsliste på optagelse.dk, er der tale om to forskellige uddannelsesvalg. Husk, at du kan tilføje dem begge to.

Børneattest og straffeattest

For at du kan gennemføre uddannelsen, er det en forudsætning, at du har en ren børneattest og en ren straffeattest. Du skal nemlig kunne fremvise begge dele i forbindelse med uddannelsens obligatoriske klinikophold. Regionen vil i forbindelse med klinikophold indhente samtykkeerklæring fra dig for at kunne indhente børneattest og straffeattest.