Skip to main content
DA / EN

Læs bachelor og kandidat i medicin i Odense

Vil du læse medicin, kan du læse bacheloren i Odense med en kandidatuddannelse på tre år også i Odense. Det er også muligt at læse din bachelor i Odense og kandidaten i Esbjerg. Ønsker du at tage kandidaten i Esbjerg, så skal du søge ind via 'Medicin i Odense - med kandidat i Esbjerg'.  Du kan selvfølgelig vælge at søge begge uddannelser, hvis du vil forøge dine chancer for at læse Medicin.

 

Medicinstudiet på Syddansk Universitet er unikt

Har du lyst til at hjælpe og arbejde med mennesker, og har du viljen til at lære af og om mennesker, så er medicin noget for dig.

Medicinstudiet binder den enorme biologiske viden sammen med de sygdomme, som mennesker kan rammes af, og du vil i løbet af studiet blive undervist i et bredt udvalg af emner som f.eks. bevægeapparatet, genetik, molekylær medicin, hjernen, ernæring og kredsløbet.  

På studiet vil du træne i og opøve færdigheder for at kunne udvikle dig professionelt som læge. Du vil i løbet af studiet blive konfronteret med mange sygehistorier, som du skal prøve at løse, og du kommer til at træne kommunikative og praktiske færdigheder i både færdighedslaboratorium og i virkeligheden.  

Som læge bliver du i stand til at kunne forebygge, diagnosticere og behandle sygdomme med anvendelse af den nyeste viden og teknologiske fremskridt. Du er derfor aldrig færdiguddannet som læge, og du har en forpligtelse til at holde din viden ved lige. Derfor kræver det også engagement og motivation til livslang uddannelse, hvis du vil være læge. Medicinuddannelsen på Syddansk Universitet er det første skridt i denne retning.

Derfor skal du læse Medicin

  • Medicinstudiet på Syddansk Universitet er unikt, bl.a. fordi teori og praksis kombineres både i undervisningen samt i en patientorienteret eksamensform.
  • Uddannelsen er opdelt i kortere moduler med tilhørende eksaminer, hvilket gør det lettere at komme igennem et stort teoretisk pensum.
  • I løbet af studiet er der klinikophold, hvor du er i praktik  på sygehus eller hos praktiserende læge, her  kommer du til at møde patienter, som du skal lære at modtage, udrede, behandle og informere.