Skip to main content

Karriere

Efter afsluttet uddannelse skal bacheloren i medicin kunne

Viden

(a) Vidensfeltet

 • Angive og analysere kroppens opbygning
 • Demonstrere viden om sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering
 • Demonstrere viden om grundlæggende kommunikationsteori

(b) Forståelse og refleksion

 • Angive og analysere kroppens funktion
 • Analysere de genetiske, molekylære, cellulære og fysiologiske processer, der regulerer og vedligeholder kroppens normale funktioner
 • Analysere de biologiske variationer og processer som karakteriserer livscyklus og køn
 • Analysere hvilke ydre faktorer der kan påvirke den menneskelige organisme og organismens reaktioner på disse
 • Analysere menneskers adfærd og reaktionsmønstre ud fra biologiske, psykologiske, sociale, kulturelle og etniske forudsætninger
 • Analysere ændret struktur og funktion af kroppen og dens væsentligste organsystemer ved forskellige sygdomme og tilstande
 • Demonstrere videnskabelig nysgerrighed og forholde sig kritisk reflekterende til viden og antagelser

Færdigheder

(a) Type af færdigheder

 • Demonstrere kliniske færdigheder med optagelse af sygehistorie, objektiv undersøgelse og formulering af udredningsplan

(b) Vurdering og beslutning

 • Fortolke videnskabelig litteratur, stille spørgsmål og konkludere på fund
 • Anvende videnskabelig metode til at analysere, fortolke og vurdere de metoder og principper, der danner grundlag for diagnostik, behandling og interventioner


c) Formidling

 • Anvende medicinsk informationsteknologi til at søge og formidle viden
 • Demonstrere evne til at kommunikere hensigtsmæssigt med kolleger, patienter og pårørende

Kompetencer

(a) Handlingsrummet

 • Identificere og analysere etiske problemstillinger

(b) Samarbejde og ansvar

 • Demonstrere hensigtsmæssig adfærd i omgang med patienter og i samarbejde med kolleger og andre personalegrupper

(c) Læring

 • Demonstrere evne til formulering af egne læringsmål og videreudvikling af kompetencer