Skip to main content
DA / EN

Genoptagelse

 Du skal søge om Genoptagelse hvis:

 • Du tidligere har været indskrevet på en uddannelse, som du nu ønsker at søge ind på igen, eller du stadig er indskrevet på uddannelsen på et andet dansk universitet, og nu ønsker at fortsætte uddannelsen på SDU. 
 • Du ikke på tidspunktet for udløb af ansøgningsfristen har bestået alle fag på første studieår, som uddannelsen er tilrettelagt på SDU.

 

Ansøgningsfrist

 • 15. marts kl. 12: Uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2
  (Der er åbent for ansøgning fra 1. februar. Du får svar på din ansøgning senest 26. juli)

Genoptagelse skal søges via almindelig optagelse, og du skal deltage i uddannelsens almindelige optagelsesforløb. 
Det er vigtigt, at du vedlægger den nødvendige dokumentation (se nedenstående afsnit om 'Dokumentation ved ansøgning om Genoptagelse').

 

Betingelser for at kunne søge Genoptagelse

For at blive genoptaget på en uddannelse, er det en forudsætning, at:

Det er ikke et krav, at du har været udmeldt i mindst 5 måneder, hvis du stadig er indskrevet på uddannelsen på et andet dansk universitet og ikke står til en udmeldelse, men ønsker at fortsætte uddannelsen på SDU.
Hvis du kan få merit for hele første studieår, skal du i stedet søge om genindskrivning.  

Er du i tvivl om, du kan få merit for første studieår, er det en god idé både at søge om genoptagelse og genindskrivning.
Du kan se en oversigt over, hvilke adgangskrav du skal opfylde, under “Adgangskrav og optagelse” på uddannelsens side. Find den via oversigten.
 • Har du selv meldt dig ud af uddannelsen? 
  Hvis du selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal du som udgangspunkt bare søge genoptagelse uden at vedlægge nærmere forklaring vedrørende dit tidligere studieforløb på uddannelsen. Hvis du har været indskrevet eller stadig er indskrevet på et andet universitet, skal du dog stadig vedlægge udmeldelsesbekræftelse/indskrivningsbekræftelse, eksamensudskrift med alle forsøg samt studieordning/fagbeskrivelser (se nedenfor under 'Dokumentation ved ansøgning om Genoptagelse').

  Har du selv udmeldt dig på et tidspunkt, hvor du alligevel stod til udmeldelse, skal du søge ind, på samme måde som hvis universitetet havde meldt dig ud (se afsnittet nedenfor).

 • Var det universitetet, som meldte dig ud af uddannelsen?
  Hvis det var universitetet, som meldte dig ud af uddannelsen, kan du kun blive indskrevet på uddannelsen igen, hvis du redegør for og dokumenterer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen har forbedret sig væsentligt
  I afsnittet nedenfor finder du en oversigt over den nødvendige dokumentation.

 

Dokumentation ved ansøgning om Genoptagelse

Når du søger Genoptagelse, er det vigtigt, at du vedlægger den nødvendige dokumentation.
Beder SDU dig om at indsende manglende dokumentation, er det vigtigt, at du overholder de givne frister for indsendelse, da SDU ellers ikke kan nå at færdigbehandle din ansøgning, hvilket vil få betydning for ansøgningens afgørelse.

Hvis det var universitetet, der meldte dig ud af uddannelsen, skal du på din ansøgning om genoptagelse uploade en skriftlig redegørelse for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen har forbedret sig. Du skal desuden dokumentere de forhold, du beskriver i redegørelsen.

Benyt denne formular: Formular til skriftlig redegørelse.

I din redegørelse skal du lægge vægt på de forhold, som du selv vurderer, er relevante for, at du nu kan gennemføre uddannelsen.
Du kan fx beskrive:

 • Hvorfor du i sin tid ikke gennemførte uddannelsen
 • Hvilke relevante aktiviteter, du har beskæftiget dig med, siden du blev udmeldt
 • Hvordan du har styrket dine akademiske kompetencer inden for fagområder, hvor du tidligere har opbrugt eksamensforsøg
 • Væsentlige forbedringer i helbredsmæssige forudsætninger
 • Væsentlige forbedringer i personlige/private forhold

Husk også at vedhæfte dokumentation for relevante forhold, hvor det er muligt.

Relevant dokumentation kan være:
 • En lægeerklæring hvis sygdom eller andre helbredsmæssige forhold forhindrede dig i at gennemføre uddannelsen. Lægeerklæringen bør: 
 • Nævne tidspunkter for første og seneste lægekonsultation
 • Tydeliggøre om den lægefaglige vurdering er foretaget på baggrund af egen undersøgelse eller patientens oplysninger
 • Beskrive, hvordan tilstanden har påvirket din mulighed for at studere
 • Oplyse om evt. raskmelding eller fremtidsperspektiv for den videre behandling


Tjek desuden altid, at lægeerklæringen indeholder:

 • Dit navn CPR-nummer eller fødselsdato
 • Dato for udstedelse
 • Lægens navn, CVR-nr. eller ydernr., samt underskrift/stempel

 

 • Faglig opkvalificering i form af eksamensbeviser bekræftet med uddannelsesinstitutionens stempel og underskrift

 

 • Arbejdsgivererklæring, dateret og underskrevet, med oplysninger om arbejdsopgavernes karakter og varighed

Hvis du har været eller stadig er indskrevet på samme uddannelse på et andet dansk universitet, skal du huske at vedhæfte følgende, når du søger om genoptagelse:

 • Et eksamensudskrift fra uddannelsen med alle eksamensforsøg.
 • En oversigt over de fag, du er tilmeldt (såfremt du stadig er indskrevet).
 • En udskrivningsbekræftelse med udmeldelsesårsag, alternativt en indskrivningsbekræftelse (såfremt du stadig er indskrevet).
 • Studieordning og/eller fagbeskrivelser på alle fag, hvor der er aflagt eksamensforsøg eller sket eksamenstilmelding.
 • Redegørelse og understøttende bilag, i tilfælde af at det var universitetet, som udmeldte dig.
  (Se punktet 'Indhold til skriftlig redegørelse' samt punktet 'Relevant dokumentation').

 

Når du søger Genoptagelse, er det vigtigt, at du vedlægger den nødvendige dokumentation.
Beder SDU dig om at indsende manglende dokumentation, er det vigtigt, at du overholder de givne frister for indsendelse, da SDU ellers ikke kan nå at færdigbehandle din ansøgning, hvilket vil få betydning for ansøgningens afgørelse.

 

Hvis du genoptages, fastsætter SDU dine studievilkår

Hvis du genoptages på uddannelsen, fastsætter SDU i hvilket omfang dine tidligere brugte eksamensforsøg i fag, du ikke har bestået, skal følge med over på din nye indskrivning. SDU fastsætter også dine øvrige studievilkår, herunder studieordning, merit og studietid.

 

Søg Genoptagelse

Brug for hjælp?

Ring til os på 6550 1051

Eller send os en mail via:

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 01.02.2024