Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende uddannelse og have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Samt en af følgende fagkombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Geovidenskab A og Kemi B
  • Biologi A, Fysik C og Kemi B

Desuden skal du:

 • Have et karaktergennemsnit på mindst 9,0, når du søger om optagelse i kvote 1
 • Have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 og bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet i kvote 1 er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav, for at du er kvalificeret til optagelse i kvote 1.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser i kvote 1, går pladserne til dem med det højeste karaktergennemsnit.
I 2020 fik alle med et karaktergennemsnit på 10,3 eller højere en studieplads.

Børneattest

For at du kan gennemføre uddannelsen, er det desuden en forudsætning, at du har en ren børneattest. Du skal nemlig kunne fremvise en sådan i forbindelse med uddannelsens obligatoriske klinikophold. Studiet vil i forbindelse med disse obligatoriske klinikophold indhente samtykkeerklæring fra dig for at kunne indhente en børneattest.

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, er det nødvendigt, at du søger ind i kvote 2.

Men det kan også være en god idé at søge i kvote 2, selvom du opfylder karakterkravet i kvote 1. Så optimerer du chancen for en studieplads.

Når du søger i kvote 2, vurderer vi nemlig samtidig, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Læs om optagelsesprøven i kvote 2

Ansøgningsfrister

Generelt gælder følgende ansøgningsfrister:

 • Optagelse i kvote 2: 15. marts kl. 12
 • Optagelse i kvote 1: 5. juli kl. 12

Dog skal du altid søge senest 15. marts kl. 12, hvis du:


Opfylder du ikke adgangskravene?

Mangler du et fag eller niveau?

Hvis du mangler et fag eller niveau for at opfylde adgangskravene, har du mulighed for at supplere gennem supplerings- eller enkeltfagskurser. Bemærk, at du ikke kan forbedre dit samlede eksamensgennemsnit ved at følge suppleringsfag.

Du kan godt supplere i flere fag, men når du søger ind på Medicin med sommerstart, må du højst afslutte ét suppleringsfag i perioden fra 5. juli og frem til studiestart d. 1. september. Øvrige suppleringsfag skal være bestået inden 5. juli.
Hvis du søger optagelse med vinterstart, må du gerne supplere i flere fag helt frem til studiestart d. 1. februar.

Læs mere om supplering

Hvis du mener, du har uddannelseskvalifikationer, der svarer til fagkravet, kan du i nogle tilfælde få lavet en individuel kompetencevurdering hos VUC – se VUC.dk. Alternativt kan du søge om dispensation, hvis du kan dokumentere, at du på anden måde har opnået kvalifikationer, der svarer til adgangskravet.

Læs mere om dispensation fra et adgangskrav

Har du ikke en adgangsgivende eksamen?

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge om dispensation. Det kræver, at du har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse.

Læs mere om optagelse uden adgangsgivende eksamen.

Har du allerede gået på en uddannelse?

Hvis du allerede går eller har gået på en bacheloruddannelse, kan du være omfattet af særlige regler, når du søger optagelse. Læs mere om reglerne.

Ansøgere fra nordiske lande

Ved SDU er der 343 pladser til medicin hvert studieår. 15 pladser heraf er til norske ansøgere. Ansøgere fra andre nordiske lande søger på lige fod med danske ansøgere.

Har du en studentereksamen fra Sverige, Norge, Island eller Finland kan du se, hvordan vi vurderer din eksamen i forhold til det danske uddannelsessystem.

I 2019 var kravet for norske ansøgere i kvote 1 på 11,5 (5,8 på den norske skala). For øvrige ansøgere var adgangskvotienten 11. Kvotienten på 11 svarer til:

 • Sverige: 19,85/19,86
 • Island: 9,1
 • Finland: 9,2

Kvotienten i 2020 vil afhænge af antallet af ansøgere og deres eksamenskvotienter.

Adgangsgivende eksamen

Eksamener bestået senere end den adgangsgivende eksamen kan ikke regnes med i eksamensgennemsnittet. Du skal derfor altid fremsende dokumentation for den første beståede adgangsgivende eksamen. Du kan ikke supplere op og dermed få bedre chancer i kvote 1. Du må dog gerne supplere de specifikke fag- og niveaukrav i matematik, fysik, kemi, biologi, engelsk og dansk.

Optagelse i kvote 2

For at din ansøgning kan blive vurderet i kvote 2, er det et krav at der opnås et gennemsnit på minimum 6,0 efter 7-trins-skalaen i den adgangsgivende eksamen. Årets studenter/dimittender skal medsende de seneste standpunktskarakterer og skal vise 6,0 eller derover i gennemsnit efter 7-trins-skalaen - det skal desuden fremgå af den medsendte dokumentation, at man kommer til at opfylde de specifikke fagniveaukrav. Det endelige eksamensbevis skal eftersendes inden d. 5. juli.

Gennemsnittet på 6,0 på den danske karakterskala, svarer i år i Norge til 4,2, i Sverige til 14,6, i Island til 7,1 og i Finland til 6,9.

Bemærk at omregningstabellerne revideres løbende.

Ansøgningsfrist for nordiske ansøgere er 15. marts, kl. 12.
 

 

Mulighed for vinterstart
Uddannelsen optager studerende én gang årligt, men har studiestart i både september og februar. Ca. halvdelen starter i september og den anden halvdel i februar.

På optagelse.dk kan du angive, hvis du foretrækker vinterstart. Ellers tildeles studiestarten efter alder, sådan at de ældste studerende får studiestart i september og de yngste i februar.
Mulighed for 'standby'

Standby er et ventelistesystem. En standby-plads kan blive til en studieplads det år, du har søgt ind, eller året efter.

Du søger en standby-plads i dit ansøgningsskema på www.optagelse.dk og standby-pladserne fordeles i kvote 1 efter eksamenskvotient.

Hvis du får tilbudt en standby-plads d. 28. juli, vil du ikke få tilbudt en studieplads på en af dine lavere prioriteter.    

Før du søger en standby-plads, skal du derfor overveje, om du er villig til at vente et år med at starte på en uddannelse, eller om du hellere vil i gang i dette studieår men på en lavere prioriteret uddannelse.

Har du fået en standby-plads, bliver du placeret på en venteliste og kan frem til 15. august samme år få tilbudt en studieplads med studiestart 1. september.

Hvis du takker nej til studiepladsen, mister du både din standby-plads og din studieplads og du må søge optagelse igen året efter på almindelig vis.

Der kan også ske det, at du får tilbudt en studieplads efter 15. august. Når du får tilbudt en plads så sent, kan du tillade dig at sige nej tak uden at miste din studieplads. Du er altså sikker på en studieplads næste år, hvis du søger ind igen.

For dig der får en standby plads på Medicin

På Medicin strækker standby perioden sig fra 28. juli til 15. januar. Derfor er der flere tidspunkter, hvor du kan få tilbudt en studieplads.

Får du tilbudt en standby-plads d. 28. juli, er der 4 forskellige scenarier:

Tilbud om studiestart 1. september

 1. 28. juli – 15. august. Du kan få tilbudt en studieplads med start d. 1. september. Hvis du siger nej til den studieplads, mister du både din plads på standby listen og din studieplads. Du kan søge optagelse igen på uddannelsen året efter.
 2. Efter 15. august. Hvis du får tilbudt en studieplads med start 1. september må du gerne sige nej. Selvom du siger nej, bevarer du din plads på standby listen og du kan blive tilbudt en studieplads med start d. 1. februar.

  Tilbud om studiestart 1. februar på Medicin

 3. 28. juli – 15. januar. Du kan få tilbudt en studieplads med start 1. februar. Hvis du siger nej til studiepladsen, mister du både din plads på standby listen og din studieplads. Du kan søge optagelse igen på uddannelsen året efter.
 4. 15. januar – 31. januar. Hvis du får tilbudt en studieplads med studiestart 1. februar bestemmer du selv, om du vil takke ja til studiepladsen eller i stedet beholde dit tilsagn om en studieplads til det efterfølgende studieår.

Hvis du ikke får tilbudt en studieplads, har du tilsagn om en studieplads i det efterfølgende studieår med studiestart 1. september 2021 eller 1. februar 2022. Du skal så søge igen på www.optagelse.dk og i dit ansøgningsskema skal du markere feltet ’Jeg har tilsagn’.

Tilsagnet gælder kun den søgte uddannelse og du kan kun optages året efter. Du skal stadig opfylde alle adgangskrav til uddannelsen.

Optag i 2021
Studiepladser:
343
Fordeling i kvote 1/2:
50/50
 
Optag i 2020
Studiepladser:
341
Fordeling i kvote 1/2:
50/50
Adgangskvotient  i kvote 1:
10,3
Nordmandskvotient:
10,3
Søg ind!

Ansøgningsfristen til kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00

optagelse.dk

Uddannelsens nummer på optagelse.dk: 17115 – både bachelor og kandidatdelen læses i Odense

Uddannelsens nummer på optagelse.dk: 17117 – kandidatdelen læses i Esbjerg, bachelordelen læses i Odense