Skip to main content

Bliv stærk i det interkulturelle møde 

Uddannelsen i Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog kombinerer sprog, kultur og pædagogik. Du lærer at løse komplekse problemstillinger på et helhedsorienteret, videnskabeligt og etisk grundlag i relation til mangfoldighed og flersprogede børn, unge og voksne.

Interkulturel pædagogik med dansk som andetsprog er en uddannelse, hvor du i en akademisk kontekst lærer at arbejde med cases fra praksis. Du lærer bl.a. at designe projekter, hvor du på baggrund af feltarbejde (f.eks. observation) i pædagogiske institutioner (f.eks. en skole) kommer med løsningsforslag til, hvordan der kan tænkes og handles på nye måder.

På studiet får du en unik faglighed, da det er den eneste uddannelse i Danmark, der kombinerer teoretisk pædagogik med kulturanalyse og sprogvidenskab på denne måde. Vi ved, hvor afgørende sproget er, særligt hos mennesker, der bruger mere end ét sprog i hverdagen.

Studiemiljø 

Vi er et mindre studie, hvilket betyder, at vi har et stærkt studiemiljø. Der er tæt kontakt mellem medstuderende – på tværs af årgange – og vores undervisere. Derudover har vi flere aktive studenterforeninger, der arrangerer faglige og sociale aktiviteter i løbet af semestret såsom foredrag, fester og løbeklub. Vi har bl.a. tradition for at holde faglige dage med deltagelse af både nuværende studerende, undervisere, gæsteforelæsere fra andre universiteter samt alumner, som fortæller om deres tid efter studiet og om jobfunktioner inden for vores fagområde.

Jobmuligheder

Med en uddannelse i Interkulturel pædagogik får du stærke analytiske kompetencer inden for kulturforståelse, social og kulturel bæredygtighed, pædagogik og flersprogethed, så du kan udføre akademisk arbejde vedrørende børn, unge og voksne, der bruger flere sprog i hverdagen. Du kan derfor arbejde som bl.a. konsulent, underviser og akademisk medarbejder i institutioner og virksomheder, der arbejder med sproglig og kulturel mangfoldighed.   

3 gode grunde...

  • Du får en unik fagprofil, da uddannelsen kombinerer teoretisk pædagogik, kulturanalyse og sprog.
  • Du får stærke analytiske og metodiske kompetencer inden for kulturel og sproglig mangfoldighed.
  • Du bliver i stand til at løse komplekse problemstillinger i relation til mangfoldige og flersprogede børne-, unge- og voksengrupper i offentlige såvel som private institutioner (bl.a. ministerier, regioner, kommuner, dagtilbud, skoler, NGO’er og private virksomheder).

Læs en bachelor i Interkulturel pædagogik og dansk som andet sprog

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram